Arkiv rikstingsmotioner

Seniorförbundet tar aktiv del i Kristdemokraternas politikutveckling och presenterar till varje riksting flera motioner i seniorpolitiska frågor.

 

RIKSTING 2013

I fem motioner tar förbundet upp:

 • Ta fler politiska initiativ för ett aktivt åldrande!
 • Inför läkare i den primärkommunala sjukvården vid de särskilda boendena!
 • Utveckla forskning och kunskapsutveckling kring äldres behov av samhällets vårdinsatser!
 • Lämna inte äldrebefolkningen utanför IT-samhället!
 • Öka kunskapen om ålderism och sätt in effektiva motåtgärder!

Här kan du läsa samtliga politiska förslag från Seniorförbundet i motionsfloden till Kristdemokraternas riksting.

Motioner till Rikstinget 2013

 

RIKSTING 2011

I tio motioner tar förbundet upp:

 • En äldrepolitik även för friska seniorer
 • Stärk äldrebefolkningens inflytande på den politiska beslutsprocessen!
 • Lika skatt på inkomst och pension
 • Öka forskningen och kunskapen om äldre i behov av samhällsinsatser!
 • Inför läkare i den primärkommunala sjukvården!
 • Öka den geriatriska kompetensen i vården av multisjuka äldre!
 • Värdig vård vid livets slut
 • Benskörhet – ett stort folkhälsoproblem
 • Höj tandvårdsbidragen för pensionärer!
 • Ge anhörigvårdarna bättre stöd!

Här kan du läsa samtliga politiska förslag från Seniorförbundet i motionsfloden till Kristdemokraternas riksting.
KD Senior, Rikstingsmotioner 2011

 

RIKSTING 2009

 • I elva motioner till 2009 års riksting tar förbundet bl a upp:
 • En rättvis ekonomisk politik för de äldre
 • Den ”bortglömda” äldrediskrimineringen
 • Behovet av ökad geriatrisk kunskap hos all vård- och omsorgspersonal
 • Större delaktighet och medinflytande för funktionsnedsatta äldre
 • Betald ledighet för vård av sjuk förälder
 • Ökad trygghet med lokal polisservice

Seniorförbundet vill också att pensionärer ska kunna resa gratis med kommunala transportmedel.

Här kan du läsa samtliga politiska förslag från Seniorförbundet i motionsfloden till Kristdemokraternas riksting.
KD Senior, Rikstingsmotioner 2009

 

RIKSTING 2007

Förbättra vården och behandlingen av äldre med psykisk ohälsa
Läs Motion 1

Stoppa åldersdiskrimineringen
Läs Motion 2

Stärk pensionärers ekonomi
Läs Motion 3