Rapporter

MAXIMALT TILLGÄNGLIGT
Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldrepersonermed funktionsnedsättningar
En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet
Januari 2009
KD Senior Rapport 2009 1

ÅTER TILL LIVET
Om rehabilitering fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt av personer som lämnat det aktiva arbetslivet och nått de seniora åren
En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet
December 2008
KD Senior, Rapport 08 2

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER
En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet
Juni 2008
KD Senior, Rapport 08 1