Motioner till Rikstinget 2017

Seniorförbundet tar aktiv del i Kristdemokraternas politikutveckling och presenterar till varje riksting flera motioner i seniorpolitiska frågor. I år har vi skrivit sju motioner:

RT-motion 1        Konvention om äldres rättigheter

RT-motion 2       Äldres undernäring

RT-motion 3       Rädda kontanterna

RT-motion 4       Ökad friskvård

RT-motion 5       Höjt bostadstillägg

RT-motion 6       God tandvård för alla

RT-motion 7       Psykisk ohälsa bland äldre

Här kan du läsa samtliga politiska förslag från Seniorförbundet i motionsfloden till Kristdemokraternas riksting.     KD Senior RT-motioner 2017