Motioner till Riksting 2015

Seniorförbundet tar aktiv del i Kristdemokraternas politikutveckling och presenterar till varje riksting flera motioner i seniorpolitiska frågor.

I fem motioner tar förbundet upp:

  • Underlätta för äldre att anpassa sitt boende så att bostäder frigörs för yngre
  • Hör upp – det behövs fler audionomer!
  •  Utveckla vården för sjuka äldre!
  •  Korta valideringsprocessen för utländsk vårdpersonal!
  •  Lika skatt på lön och pension

Här kan du läsa samtliga politiska förslag från Seniorförbundet i motionsfloden till Kristdemokraternas riksting.
KDSenior RT-motioner 2015