VAL 2018

  • KD Seniors valtidning är klar!

    Seniorförbundets 16-sidiga valtidning (SeniorAktuellt) är nu klar med appeller av både Ebba Busch Thor och Alf Svensson, viktig information, mm. och kommer att levereras senast den 15 augusti till samtliga aktiva seniordistrikt. Tidningen  finns också att laddas ner här på hemsidan    Senioraktuellt valspecial 2018 Givetvis ska valtidningen precis som flygbladen användas för flitig utdelning under valrörelsens återstående veckor. Lycka till i valrörelsen!
  • VALMANIFEST

    Kristdemokratiska Seniorförbundet … för våra äldre medmänniskors intressen, rättigheter och livskvalitet Med mottot Ett seniorvänligt samhälle verkar Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskors intressen, rättigheter och bestående livskvalitet. Ett värdigt bemötande av äldre medmänniskor måste innebära god tillgång till kvalitativ vård och trygg äldreomsorg och möjlighet till plats på ett gott äldreboende för den som vill – men också säkra och rättvisa pensioner. Dessutom vill Seniorförbundet att äldre personers samlade erfarenhet och kunskap tas bättre tillvara med respekt för seniorers bestående kraft och samhällsengagemang. KD Senior vill agera för att seniorer ges möjlighet att vara fortsatt aktiva i samhället: på arbetsmarknaden, i civilsamhället, i politiska förtroendeuppdrag, osv. Seniorförbundet, ett fristående förbund inom det Kristdemokratiska partiet, verkar genom sina distrikt runtom i Sverige och deltar – genom Europeiska Seniorunionen – även i det paneuropeiska seniorsamarbetet. Välkommen som medlem! Stockholm i juli 2018 Leif Hallberg, förbundsordförande   Klicka här för KD Seniors VALMANIFEST  
  • VALFLYGBLAD

    Här kan du ladda ner våra valflygblad PENSIONER ÄLDREBOENDE SJUKVÅRD ÄLDREPOLITIK