Seniorting 2014

SENIORTING 2014 – Årsmöte och Valkonferens Väst
Torsdag den 27 mars 2014, Göteborg, Svenska Mässan, lokal R31

Bästa Senior!
I förbundsstyrelsen ser vi mycket fram emot att återigen få träffa seniordistriktens ordförande, årsmötesombud och övriga medlemmar vid Seniorting 2014.
Preliminärt program
Från 11.00 Registrering av ombud vid lokal R31
12.00 Lunch
13.00 Årsmötesförhandlingar
14.30 Kaffepaus med mingel (samtidigt konstituerande styrelsemöte)

15.00 – 18.00 Valkonferens Väst
(Program meddelas senare)

Slutligt program, dagordning för årsmötet och övriga handlingar samt blankett för reseräkning sänds ut via e-post till samtliga ombud och ombudserättare senast två veckor före årsmötet.

Väl mött i Göteborg den 27 mars!