Debattartiklar

 • KD: Förbrukat vid 50 – rent slöseri!

  Det är självfallet inte fel att företag vill anställa yngre personer. Men vi begår som samhälle ett stort misstag, om vi betraktar personer i övre medelåldern och äldre som förbrukade på arbetsmarknaden. Det är de inte, skriver KD:s partiledare Ebba Busch Thor tillsammans med KD Seniors förbundsordförande Leif Hallberg i Aftonbladet (19 okt). ”Bäst är när människor i olika åldrar får jobba sida vid sida. Då överförs inte bara rena jobb-kunskaper utan också respekt och förståelse för den andra generation   en. Och det gör vårt samhälle starkare.” ”Ingen tjänar på att seniorer lämnar arbetsmarknaden. Och Socialdemokraternas straffbeskattning av seniorer somjobbar spär på den negativa ålderismen på arbets-marknaden.” ”Kristdemokraterna anser att äldres arbete ska uppmuntras. För det första måste Socialdemokrater-nas höjning av arbetsgivaravgifterna på seniorer sänkas. För det andra ska de äldre själva få ut mer av sin arbets-inkomst efter skatt genom dubbelt jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder.”     Länk till artikeln: KD: Förbrukat vid 50 – rent slöseri!
 • Vänd inte ryggen åt nödlidande!

  Först till vänster i första raden förbundsordförande Sture Eriksson. Bilden tagen av Antonella Pirrone på Seniortinget 2015.   Att överge viktiga principer i krislägen när det kärvar till sig och de behövs som allra mest, är ovärdigt ett modernt samhälle som Sverige. Det skriver representanter för Kristdemokratiska Seniorförbundet i Dagens debattsida den 23 december 2015. Länken till debattartikeln i Dagen: Vänd inte ryggen åt nödlidande!
 • Regeringens äldresatsning en bluff!

  Vi i Kristdemokraterna Seniorförbundet upprörs över hur regeringen, med sitt stödparti, Vänsterpartiets hjälp, i vårens ändringsbudget far med osanning om de resurser man vill lägga på äldreområdet. Det är inte en miljard nya pengar utan en omfördelning inom äldreområdet. Ett antal strykningar har gjorts av angelägna satsningar som Alliansen, med initiativ från Kristdemokraterna, hade i den budget som riksdagen antog före jul. En ny regering har rätt att göra sina omprövningar i budgeten men att gå ut i en pressträff som (V) gjorde och säga att miljarden är ”den största reformen i pengar räknat som går till äldreomsorgen”, är en ren bluff. Av miljarden är futtiga 60 miljoner nya pengar. Den ”stora miljardsatsningen” i regeringens budget, ska oavkortat gå till mer personal inom äldreomsorgen, ett ansvar som också måste läggas på kommunerna där det i många fall gått för långt med personalinskränkningar. Därmed försvinner medel till Äldreboendegarantin (för personer 85+), kompetenssatsningen för personal och chefer, den Nationella Demensplanen med bl.a. medel till demensforskning och förbättrade omvårdnadsmetoder samt Måltidslyftet. Kristdemokraterna i Alliansregeringen arbetade metodiskt för att utveckla områden som kommunerna själva inte kunde stå för: – Ny lagstiftning och investeringsstöd för att personer 85 år och äldre skulle få ett trygghetsboende för att minska ensamhet, depression och otrygghet hos denna grupp. – Fortsatt kompetenssatsning inom äldreomsorgen är viktig då många ännu inte har adekvat utbildning och alltför få en specialiserad utbildning. Detta tillsammans med ledarskapsutbildningar bidrar starkt till att våra äldre får en ökad livskvalité när personal har kunskaper om de äldres, ofta sammansatta, sjukdomsbilder. – Stödpengar för att utveckla nya former av måltidssatsningar till äldre som själva önskar mer valfrihet i sin måltidssituation. Det är ett stort problem hos många äldre idag där ensamhet, depression och dålig matkvalité bidrar till en för tidig död. Regeringens brist på visioner på äldreområdet är påtaglig och när finansministern svarar ja  på frågan om pengar som flyttas runt kan kallas en ”satsning” då sprider sig politikerföraktet hos svenska folket ,var så säker! Artikeln har sänts till olika tidningar och publicerats bl a i VästerbottensKuriren Länken till VK:  Äldresatsning en bluff
 • KD Seniorer: Sätt människovärdet främst i valet!

  Svensk politik utan en frisk kristdemokratisk vind som blåser skulle vara som en torr och stenig åker. Där skulle ingen av oss vara säker på att få åldras med värdighet, skriver Leif Hallberg, hedersordförande i EPP:s seniorförbund ESU och riksdagskandidat (KD) samt Jan-Erik Ågren, kristdemokratisk seniorordförande, tidigare riksdagsledamot och nu riksdagskandidat (KD), i Hemmets Vän (4 sept) En politik som inte utgår från principen om alla människors lika rätt och lika värde har inget av värde. Det har däremot all politik som bygger på en kristen idégrund. Ingen politisk ideologi har visat sig så trovärdig – i tid och otid – som kristdemokratin när det gäller att slå vakt om livets grundläggande värden. Vi kan inte tänka oss någon politisk fråga, där det inte finns goda skäl att först klara ut vad som är förenligt med respekten för livet och för varje människas eget värde. Alltifrån livets början till dess sista stund. Detta är mer än en vacker målsättning. Det är ett krav i vår kristdemokratiska politik för ett verkligt gott samhälle – gott för alla! Ett krav som behöver ljuda allt högre och tydligare, både inför årets val och efter. Söndagen den 14 september går vi svenskar på nytt till val-urnorna. Denna gång för att välja våra företrädare i riksdagen, landstingen/regionerna och kommunerna för de närmaste fyra åren. Ta valet på allvar! Med din röst kan du bidra till att kristdemokratin får ett bestående inflytande i svensk politik. I vårt södra grannland Tyskland har kristdemokraterna länge varit en ledande politisk kraft och är det alltjämt. Så även i flera andra länder i och utanför Europa. Nu gäller det att se till att den kristdemokratiska rösten hörs allt starkare också i vårt eget land. Dit kan vi nå om vi alla berättar för vänner, bekanta, arbetskamrater, grannar och andra vad som egentligen är kristdemokraternas politik. Vi har ännu inte mött någon som inte håller med om de utmärkta idéerna i KD:s partiprogram. Sätt det i händerna på dem som undrar och tvekar! Valet handlar om den ekonomiska tillväxten, en förutsättning för alla goda samhällssatsningar. Det handlar i hög grad också om jobben, miljön, tryggheten och säkerheten. Om vården och skolan, förstås, och om en solidarisk flyktingmottagning. Om framkomligheten på vägar och järnvägar och om den nödvändiga tillgången på energi. Men inte minst behöver vi ett starkt KD – i alla våra folkvalda församlingar – för att effektivt driva på för en ännu bättre politik för Sveriges växande äldrebefolkning, ...
 • Vänsteroppositionen reagerar surt på skattesänkningar för pensionärer

  När vänsteroppositionen nu kritiserar de KD-signerade skattesänkningarna för pensionärer förtiger de att den tidigare S­-regeringen ingenting gjorde för att sänka skatten för Sveriges pensionärer. De förbiser också att pensionssystemet nästa år höjer inkomstpensionerna med 4,1 procent och garantipensionerna med 1,1 procent. Det skriver Leif Hallberg på Aftonbladet Debatt (21 sept) i en replik till bl.a. PRO:s Curt Person och DalaDemokratens Göran Greider. Läs Leif Hallbergs debattinlägg här! KD ger inte upp kampen för pensionärerna
 • Vad vill S göra för pensionärerna?

  KD:s seniorer: Tidigare kravet på skattesänkningar lyser nu med sin frånvaro Pensionärerna var helt osynliga när Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i söndags höll sitt sommartal. Kanske inte i publiken – men i politiken. Seniorförbundets Leif Hallberg skriver i Aftonbladet (28 augusti) om att Stefan Lövfen har glömt pensionärerna.