Arkiv Press

Pressmeddelande juni 2008- september 2011

KD-Seniorerna om regeringens höstbudget: Vi är glada men inte nöjda! KD Senior, Pressmedd 110905
KD-Seniorerna: Prioritera sänkt pensionsskatt i regeringens höstbudget! KD Senior, Pressmedd 110822
Seniorförbundet (KD): Lika skatt på inkomst och pension! KD Senior, Pressmedd 110630
Den primärkommunala sjukvården måste få egna läkare KD Senior, Pressmedd 110628
Benskörhet hotar folkhälsan KD Senior, Pressmedd 110624
KD-seniorerna: Sverige behöver även en äldrepolitik för friska seniorer KD Senior, Pressmedd 2 110411
KD-seniorerna kräver lika skatt på inkomst och pension KD Senior, Pressmedd 1 110411
Kommunerna kan göra mer för anhörigvårdarna KD Senior, Pressmedd 2 110318
TV-veteran kritisk: Massmedierna brister i respekt för äldre! KD Senior, Pressmedd 1 110318
Rätt prioritera insatser där behoven är störst! KD Senior, Pressmedd 110112
Skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer ska bort! KD Senior, Pressmedd 100903
Låt mor- och farföräldrarna komma till barnen! KD Senior, Pressmedd 100710
Äldresjukvård på plats bättre än transport till akuten KD Senior, Pressmedd 100703
Trygghet är också att ha pengar kvar i plånboken! KD Senior Pressmedd 100129
Ett välkommet skattebesked! KD Senior, Pressmedd 090915
All kriminalitet börjar lokalt kommunalisera polisen! KDU & KD Senior, Pressmedd 090625
Låt pensionärer åka kommunalt utan avgift! KD Senior Pressmedd 090623
Med lokal polisservice ökar tryggheten KD Senior Pressmedd 090622
Ge betald ledighet för vård av sjuk förälder! KD Senior Pressmedd 090616
Vi begär en rättvisare ekonomisk politik för de äldre! KD Senior, Pressmedd 090612
Handikappersättning också efter 65 år! KD Senior, Pressmedd 090119
Förbättra vårdens rehabilitering av äldre! KD Senior Pressmedd 081217
Seniorförbundet nystartar tidning KD Senior, Pressmedd 081006
Välkommen skattelättnad för de äldre KD Senior, Pressmedd 080903
800 000 svenskar får inte lämnas efter i den ekonomiska utvecklingen! KD Senior, Pressmedd 080627

 

Debattartiklar augusti 2011 – februari 2012

Våga se äldrepolitikens utmaningar

Mycket av dagens seniorpolitik färgas av förlegade föreställningar om vad det innebär att åldras och vilket bidrag den äldre generationen kan ge. Åldrandet är ingen sjukdom. Se istället individens möjligheter att fortsätta bidra efter 65.
Det skriver Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg tillsammans med Thorbjörn Larsson, VD i Vårdalstiftelsen och styrelseledamot i Seniorförbundet. Debattinlägget publicerades i Dagens Samhälle (16 febr 2012).
Läs hela debattartikeln på DagensSamkälle hemsida: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vaga-se-aeldrepolitikens-utmaningar-1966

Gör Sverige tillgängligt för aktiva seniorer!

EU:s medlemsländer har tillsammans utnämnt 2012 till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Vi behöver även i Sverige politiska visioner om seniorers möjligheter till aktiv medverkan i det medborgerliga samspelet och till bibehållen livskvalitet, skriver Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg i en debattartikel på debattsajten Newsmill (19 jan 2012).
Läs hela debattinlägg på Newsmill hemsida: http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/19/g-r-sverige-tillg-ngligt-f-r-aktiva-seniorer

PRO ger en skev bild av pensionärerna

PROs ordförande Curt Persson ger en skev bild av de senaste årens ekonomiska utveckling för landets pensionärer skriver Leif Hallberg i en replik i Göteborgs-Posten den 12 sept 2011.
Läs hela debattreplik på GPs hemsida: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.719489-pro-ger-en-skev-bild-av-pensionarernas-villkor

Pensionärernas ekonomi viktigare än billiga krogbesök

– Vi kristdemokrater, som i flera år drivit fram stegvisa sänkningar av pensionsskatten, vill för vår del fortsätta att sänka skatten för pensionärerna. Vi vill inte göra halt här och nu.
För pensionärer gäller i dagens Sverige en högre skattesats per skattekrona än för yngre och förvärvsarbetande personer. Detta är oacceptabelt, särskilt som den utbetalda pensionen måste anses som uppskjuten eller tidigare avstådd lön. En grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle är att alla medborgare behandlas likvärdigt. Gapet mellan den lägre skatten på arbetsinkomst och den högre på pension måste i rättvisans namn minskas för att snarast möjligt helt försvinna.
– När det på allvar gäller, visar det sig vilket riksdagsparti som troget och uthålligt värnar också om äldrebefolkningens trygghet och välfärd.
Vi kristdemokrater kräver ökad ekonomisk rättvisa för landets äldrebefolkning. Höstbudgetens reformutrymme måste i första hand utnyttjas för att ytterligare sänka skatten för Sveriges pensionärer, vilket också Göran Hägglund framhållit.
Leif Hallberg tillsammans med flera KDs Partistyrelse medlemmar skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet den 25 augusti 2011.
Läs hela artikeln i SvDs hemsida: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/pensionarernas-ekonomi-viktigare-an-billiga-krogbesok_6413536.svd

Anställ kommunala läkare i äldreomsorgen

Utvecklingen med allt fler äldre ställer ökade krav på sjukvården inom äldreomsorgen. En lösning är att kommunerna anställer egna läkare inriktade på vård i demensboenden och sjukhem. Detta skriver i en debattartikel Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg tillsammans med förbundets 2e vice ordförande Sture Eriksson. (Dagens Samhälle Debatt 28 juni)
Läs hela artikeln i Dagens Samhälles hemsida: http://www.dagenssamhalle.se/artikel/anstaell-kommunala-laekare-i-aeldreomsorgen-430

Benskörhet är ett hot mot folkhälsan

Allt fler frakturer på grund av benskörhet är ett stort folkhälsoproblem. Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år får en skelettfraktur under återstoden av sitt liv. Nu behövs bättre vård av dessa patienter. Fler idrottstimmar för våra barn är också nödvändigt för att vända trenden, skriver Margareta Vänngård tillsammans med Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg (GP Debatt 21 juni)
Läs hela artikeln i GPs hemsida: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.659019-benskorhet-ar-ett-hot-mot-folkhalsan