Kansliet

Kristdemokraterna Seniorförbundet
Postadress: Telivägen 8, 149 41 Nynäshamn
Besöksadress: Sjötelegrafen Kontorshotell, Telivägen 2 Nynäshamn
Tel: 076-527 25 66
e-post: info@kdsenior.se
Plusgiro: 70 40 57-9


Förbundsordförande

Leif Hallberg

Tel 070-767 07 70
leif.hallberg@kristdemokraterna.se

 

Förbundssekreterare
Antonella Pirrone

arb. 076-527 25 66
antonella@kdsenior.se

 

Förbundskassör
Jarl Nordström
mob. 072-167 53 55
jarl.g.a.nordstrom@gmail.com