Kontakta oss

Kristdemokraterna Seniorförbundet
Postadress: Telivägen 8, 149 41 Nynäshamn
Besöksadress: Sjötelegrafen Kontorshotell, Telivägen 2 Nynäshamn
Tel: 076-527 25 66
E-post: info@kdsenior.se
Hemsida: www.kdsenior.se
Plusgiro: 70 40 57-9