EU-nytt

 • Nytt från ESU (Europeiska Seniorunionen)

  Europeiska seniorunionens styrelse har träffats för styrelsemöte den 23-24 mars 2015 i Bryssel. Seniorförbundet var där representerat av Leif Hallberg, ESU hederspresident och Sture Eriksson, som är styrelseledamot. En viktig punkt på detta möte var ett föredrag och samtal med Joseph Daul, som är President för EPP (European Peoples Party). Han gick igenom den aktuella situationen för EU-politiken bl.a. i relation till situation i Ukraina, de ökande riskerna för terrorism. Det är en situation med ökande spänningar i Europas närområde, konstaterade han och det får till följ att säkerhetsfrågorna allt mera kommer i fokus. En påtagligt hot mot sammanhållningen och säkerheten i Europa utgör idag Putins agerande, där det är uppenbart att han försöker liera sig med extrema politiska rörelser i Europa för att om möjligt skapa splittring inom EU. Därför står frågan om den europeiska sammanhållningen högt på dagordningen och självfallet pågår också diskussioner hur de olika hoten skall motverkas. Han konstaterade ocksåatt frågan om Europeiska Unionens utvidgning för närvarande är lagt påis, närmast pågrund av att tänkbara kandidatländer, är ganska långt ifrån att uppfylla kraven för medlemskap. Den ekonomiska krisen, som framför allt drabbat södra Europa är ocksåhögt påagendan b.la. för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten hos äldre, samtidigt som de demokratiska förändringarna med ökande antalet äldre ställer nya utmaningar. Där ingår ocksåfrågor om den digitala revolutionen under de kommande åren, med betydande risker för att arbetstillfällen rationaliseras bort, samtidigt som den öppnar för nya möjligheter. Vidare träffade ESU styrelse en grupp EU parlamentariker under ledning av Heinz Becker, MEP från Österrike, som kallas Friends of ESU. Denna grupp och i synnerhet Heinz Becker arbetar intensivt för att uppmärksamma de seniorpolitiska frågorna inom Europaparlamentet. Den svenska EU-parlamentarikern Lars Adaktusson, är inbjuden till denna grupp, men har ännu inte medverkat i gruppens arbete. Vidare planerades vid mötet sommarens viktiga ESU aktivitet, nämligen Summer Academy som kommer att genomföras i Wien den 3-5 juli 2015. Då ordnas också ett möte med ESU:s Exekutiv kommitté, där vi har möjlighet att delta med tvådelegater, förutom Sture Eriksson och Leif Hallberg, som deltar genom ESU:s styrelse. Dåkommer bl.a. en intressant undersökning kring hur Europas senior röstat i det senaste EU-valet att presenteras. Vidare kommer man att besluta om nya sätt att beräkna medlemsavgifter till ESU, men För Seniorförbundets del innebär det ingen höjning av avgifter. Dessutom ordnar ESU två regionala konferenser i år nämligen i Münster den 11-12 september med temat ”Life long learning and ...
 • EU-nytt 3/14

  5 april 2014 – ett axplock aktuella notiserrbetet i Europaparlamentet sammanställda av Leif Hallberg Prevention lösningen på växande vårdbehov Historiskt telekombeslut bra för konsumenterna Strängare dataregler skyddar privatpersoner Gränsöverskridande brottsutredningar ”Rent vatten en mänsklig rättighet” Stärk flygresenärers rättigheter!   EU-kommissionen: Prevention lösningen på växande vårdbehov EU:s medlemsländer måste satsa mer på att förebygga sjukdomar och mindre på behandling och bot om man ska klara vården de närmaste årtiondena. Det menar EU-kommissionen efter att toppmötet om kroniska sjukdomar avslutats i Bryssel den 5 april. Budskapet från toppmötet var att Europas länder måste satsa större resurser på att förebygga kroniska sjukdomar, och förändra sjukvårdsystemen i grunden mot större effektivitet och tillgänglighet. Och lösningen är enligt hälsokommissionär Tonio Borg att förebygga de sjukdomar som orsakas av livsstil och miljö. Fyra faktorer är utpekade som avgörande: Det måste bli mindre tobak, alkohol, dålig mat i Europa och mer fysisk aktivitet. Svenska EU-politiker nöjda med historiskt telekombeslut Alla nättjänster ska behandlas likvärdigt och extraavgifter som tillkommer vid mobilsamtal som görs i utlandet ska tas bort. Det har EU-parlamentet beslutat. Den nya lagen leder till likvärdig konkurrens och stora fördelar för konsumenterna. Beslutet innebär dels att operatörer inte får begränsa eller blockera ut någon internettjänst. Även roamingavgifter förbjuds från och med december 2015. Roaming är de extraavgifter som tillkommer när man ringer, skickar sms eller surfar med sin mobil i utlandet. EU-parlamentet överlämnar i maj sitt beslut till det nyvalda parlamentet som ska nå en överenskommelse med ministerrådet. EU-parlamentet vill ha strängare dataregler EU-parlamentet vill ge dryga böter till företag som missbrukar persondata och ge människor rätt att ”sudda ut” sig själva från internet. Arbetet med dataskyddsförordningen har påverkats av förra årets avslöjande om amerikansk massavlyssning. För att skydda privatpersoner vill EU:s folkvalda, att företag måste få tillstånd från en nationell dataskyddsmyndighet innan de lämnar ut persondata till ett land utanför EU, samt informera personen vars uppgifter företaget vill lämna ut. En annan stor reform är att människor ska kunna radera sina uppgifter från nätet om det inte finns någon rättslig grund att behålla dem. Den dataskyddsförordning som EU-ledamöterna antog den 12 mars är EU-parlamentets ståndpunkt. EU-parlamentet säger sig vilja nå en överenskommelse med ministerrådet före slutet av 2014, men medlemsländerna har ännu inte enats om en gemensam hållning. EU-samarbete i brottsutredningar: dålig nyhet för kriminella EU-samarbetet i brottsbekämpningen förstärks nu ytterligare. Systemet med ”europeiska arresteringsorder” kompletteras nu med “europeiska brottsutredningar” enligt ett förslag av EU-parlamentet beslut den 27 mars. Den nya regelförenklingen öppnar för effektivare brottsutredning och lagföring, särskilt vid gränsöverskridande brottslighet som terrorism, droghandel och korruption. Exempelvis kommer svenska ...
 • EU-nytt 2/14

  4 februari 2014 – ett axplock aktuella notiser sammanställda av Leif Hallberg EPP-stöd till Ukrainas frihetskämpar ”De krokiga gurkreglernas tid förbi” Bättre säkerhet mot ”hackare” Respektera rätten till fri rörlighet inom EU! Stoppa storbankernas spekulation! Extremhögern växer i flera länder  EPP-stöd till Ukrainas frihetskämpar Vid sitt senaste möte i Bryssel (27 – 28 jan) uttryckte EPP:s Political Assembly återigen sitt bestämda stöd för de stora medborgarskaror i Ukraina som sedan månader i bitande kyla på huvudstaden Kievs torg och gator demonstrerar för mänskliga rättigheter och ett närmande till Europa. EPP-mötet fördömde samtidigt i kraftfulla ordalag den ukrainska regimens repressiva politik och det brutala våld som den genom sina säkerhetsstyrkor utsätter demonstranterna för. Vid mötet i Bryssel presenterades också EPP:s förberedelser för EU-valet i slutet av maj i år. Vid en särskild valkongress 6 – 7 mars i Dublin (Irland) kommer EPP att utse sin kandidat till posten som ny ordförande för EU-kommissionen. Till kongressen reser även en delegation från de svenska kristdemokraterna liksom också från Europeiska Seniorunionen (ESU). EPP:s Political Assembly antog vid sitt möte ett nytt program för att bekämpa klimatförstöringen samtidigt energitillgången säkras. En ”grön” och konkurrenskraftig ekonomi är ett viktigt mål för EPP. Mötet fastställde också en EPP-politik för säkerhet på nätet (cyber security). ”De krokiga gurkreglernas tid förbi” I det mest omfattande rensningsarbetet någonsin har EU-kommissionen tagit itu med att förenkla EU:s ibland ganska snåriga regelverk, skriver Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, på nyhetssajten europaportalen.se (27 jan). Med tusentals färre regler och mångmiljardbesparingar i minskad byråkrati för företagen fortsätter ansträngningarna för att skapa ett mer krångelfritt EU. ”Om gurkorna ska vara raka eller krokiga är inte längre en EU-fråga”, påpekar Schellekens. Onödiga lagar försvagar de nödvändiga lagarna, och politiska frågor ska hanteras på rätt nivå. På många områden kan det emellertid vara en stor fördel att ersätta 28 medlemsänders egna nationella lagar med en gemensam EU-regel. Gemensam lagstiftning i t.ex. frågor om hälsa, säkerhet och rättigheter för medborgarna är viktiga, eftersom de garanterar ett likvärdigt skydd för EU:s alla 500 miljoner invånare. Bättre säkerhet mot ”hackare” EU vill förbättra skyddet mot attacker på internet och mot företags och länders IT-system. I en ny rapport från EPP-gruppen i EU-parlamentet föreslås bl.a. obligatoriska och återkommande ”hälsokontroller” av IT-system och -nätverk. Respektera rätten till fri rörlighet inom EU! På initiativ av EPP-gruppen krävde EU-parlamentet nyligen (16 jan) respekt för den grundläggande medborgarrätten till fri rörlighet inom hela EU. Parlamentet vänder sig därmed bestämt emot de signaler som på senare tid kommit från flera europeisk ...
 • EU-nytt 1/14

  Januari 2014 – aktuella notiser sammanställda av Leif Hallberg EU-valrörelsen har börjat Supervalåret 2014 börjar som de flesta redan vet med valet till det nya Europaparlamentet. Medborgarna i alla EU:s 28 medlemsstater – däribland du och jag – ska då välja dem som vi vill ska företräda våra intressen i det allt viktigare EU-parlamentet. För Sveriges del sker EU-valet söndagen den 25 maj, och svenska KD:s kandidatlista toppas om bekant av Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor, båda medlemmar i Seniorförbundet. Alf Svensson har avsagt sig omval. Valresultatet ska denna gång också ange för medlemsstaternas regeringar vem majoriteten av EU-medborgarna vill se som ny ordförande för EU-kommissionen, den centrala del av EU-maskineriet som lägger fram nya förslag för utveckling av Europeiska Unionen. Ska den nya ordföranden (efter portugisen José Manuel Barroso) bli en socialist, en liberal, eller en kristdemokrat? Europasocialisterna har redan nominerat sin kandidat till denna viktiga post, tyske Martin Schulz. Yttersta vänstern i Europa har enats om en ung grekisk kommunist. Den största partigruppen i EU-parlamentet, kristdemokratiska EPP, presenterar sin kandidat vid en kongress i Dublin i början av mars. Det blir en spännande EU-valrörelse. Och superviktig! Vilken väg ska Europa gå för att häva sig upp ur krisen, öka sin konkurrenskraft mot de nya globala stormakterna, skydda miljön, möta de ökande flyktingströmmarna på ett humant sätt och stärka mänskliga rättigheter och demokrati? Europaseniorerna: Stärk äldres rättigheter och möjligheter! Europeiska Seniorunionen (ESU) har föreslagit EPP, den största partigruppen i EU-parlamentet, att i sitt politiska handlingsprogram 2014-2019 skärpa skrivningarna om äldre européers rättigheter, möjligheter och ekonomiska trygghet. ESU vill bl.a. att medlemsländerna kraftfullare ska agera för seniorers tillträde till arbetsmarknaden, deras löneinkomster vid fortsatt arbete och säkrare pensioner. Grekland EU:s nya ordförandeland (jan – juni) Tillväxt, sysselsättning och social jämlikhet är Greklands prioriteringar under landets halvårslånga EU-ordförandeskap som inleddes på nyårsdagen. Grekland vill i första hand ta itu med den höga ungdomsarbetslösheten samt göra det lättare för små och medelstora företag att få finansiering. Andra prioriteringar är att förbättra den ekonomiska styrningen i euroområdet och avsluta förhandlingarna om bankunionens nästa steg. Målet är framför allt att förhindra att finanskrisen upprepas. Grekland vill också skärpa EU:s åtgärder mot olaglig migration och se över politiken när det gäller havsfrågor och dataskydd. En annan punkt på dagordningen är den första generationens biodrivmedel och skiffergas. Nytt EU-program för att bekämpa bedrägerier och smuggling EU-parlamentet antog nyligen ett nytt handlingsprogram (Hercule III) för att bättre skydda Unionens finanser mot bedrägerier och smuggling. Konkret handlar det bl.a. om ny och effektivare ...