Ett 60-tal glada KD Seniorer samlades i Stockholm för Seniorting 2013 och till att fira förbundets 20-årsjubileum


KD-Seniorer samlades till att fira förbundets 20-årsjubileum den 19-20 april i Stockholm. Ett 60-tal personer samlades i Bååtska rummet (Gamla Stan) för att dels fira Seniorförbundet, dels avtacka vår avgående förbundsordförande Leif Hallberg, Stockholm, som efter sex år av ett mycket uppskattat ledarskap och engagemang för förbundet både i Sverige och Europa nu går vidare med nya uppgifter.

Seniortinget gästades av gruppledaren i Riksdagen Emma Henriksson, partiordförande Göran Hägglund och vice partiordförande Maria Larsson som alla uppvaktade 20-åringen, höll tal och besvarade frågor. Även flera vänner från de associerade förbunden och KIC besökte Seniortinget. Från Kvinnoförbundet hälsade Maria Fälth, förbundsordförande, och Christina Blom Andersson, organisationssekreterare och fd förbundssekreterare i Seniorförbundet. Från KDU kom Sara Skyttedal, 1.v.förbundsordförande, och från KIC Generalsekreterare Annica Rigö. Till kvällens jubileumsmiddag på Postmuseum kom partisekreterare Acko Ankarberg Johansson.
Bland gästerna fanns även Seniorförbundets hedersordförande Bror Stefenson, som tillsammans med avgående ordförande Leif Hallberg blev intervjuad av nye ordförande Jan Erik Ågren på temat Seniorförbundet igår, idag och imorgon.
På lördag inleddes dagens aktiviteter med en uppskattad hälsning från riksdagsmannen Robert Halef. 1.v.ordförande Sture Eriksson tog chansen att för intresserade seniorer presentera projektet med Seniorförbundets nya idéprogram, som nu börjar ta form. Projektet väckte stort intresse bland deltagarna. Nyvalde ordförande Jan Erik Ågren ledde ett mycket uppskattat pass om hur vi bygger vidare på kristdemokratin i Sverige och i världen.
Dagen avslutades med ett intressant anförande av en ny medlem i Kristdemokraterna, journalisten Lars Adaktusson, som i slutet av sitt tal tog tillfället i akt att samtala med flera medlemmar.
Under fredagens årsmötesförhandlingar, ledda av fd riksdagsledamot, fd partisekreterare och fd statsråd Inger Davidson, invaldes två nya medlemmar i förbundsstyrelsen: Elisabet Fridén, Västerås, och Owe Svantegård, Djursholm.�
Samtidigt avtackades 2.v.ordförande Chatrine Pålsson Ahlgren, Mönsterås, ledamoten Torbjörn Lindelöf, Linköping, revisorerna Harry Staaf, Falkenberg, Sven E Andersson, Mjölby och revisorsersättare Jan Haraldsson, Linköping, som samtliga hade avböjt omval.
De nyvalda revisorerna är Jan Johansson, Rödeby, och Erland Skagerö, Jönköping. Revisorsersättaren blev Roland Hansson, Trelleborg.
Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning under 2012. Till ny förbundsordförande valdes Jan Erik Ågren, Uppsala, fd riksdagsledamot och fd v. partiledare under flera år. Det nya presidiet består nu av Jan Erik Ågren, Sture Eriksson, Röbäck, som omvaldes till 1.v.ordförande och Sig-Britt Johansson, Malmö, som nyvaldes till 2.v.ordförande.
Tre förslag till uttalande Fler politiska initiativ för ett aktivt åldrande behövs, Pensionssystemets hållbarhet viktigast och Informera bättre om tandvårdsstödet presenterades och årsmötes beslutade enhälligt att anta samtliga uttalande.
Efter årsmötesförhandlingar fick deltagarna chansen att ta del av en historisk videokavalkad och en video-hälsning från EU-parlamentariker och fd partiledare Alf Svensson, som dessutom är förbundets hedersmedlem.

Partiledare Göran Hägglund

Göran Hägglund och Leif Hallberg

Vice partiordförande Maria Larsson

Leif Hallberg och Jan Erik Ågren

fd förbundsordförande Bror Stefenson och fru Karin

Förbundssekreterare Antonella Pirrone och fd förbundsstyrelseledamot Maj-Gun Cederlund

Den nya förbundsordförande Jan Erik Ågren, fd förbundsordförande
Bror Stefenson och den avgående förbundsordförande Leif Hallberg

Det nya presidiet: Jan Erik Ågren Sig-Britt Johansson och Sture Eriksson

Partisekreterare Acko Ankarberg Johannson

Journalisten Lars Adaktusson