Stadgar

Seniorförbundets stadgar antagna av årsmötet den 15 april 2010

KD Senior, Stadgar 100415