Stadgar

Seniorförbundets stadgar antagna av Seniortinget den 12 maj 2017

Nya Stadgar antagna av Seniorting 2017