Gästsida

 • KD Seniors eftervalskonferens i Nynäshamn

  Kristdemokratiska Seniorförbundet har haft ett kreativt och stimulerande eftervalsmöte i ett höstvackert Nynäshamn. Vi gläds åt det goda valresultatet och partiledare Ebba Busch Thors stora och fantastiska insats. Att partiet, inte minst genom Jakob Forssmeds engagemang, så tydligt fokuserade på seniorpolitik, uppskattades av oss och bidrog säkert till valframgången. KD är ett parti att räkna med. Till förbundets egen insats nämndes särskilt vår valtidning. Den fick ett mycket positivt bemötande i valstugor och där den delades ut i bostadskvarteren. Självklart ägnade vi mycket tid under mötesdagarna att fokusera på vårt framtida politiska arbete. Pensionsfrågan är fortsatt viktig, och komplicerad. Vi kommer att ytterligare sätta oss in i den. Tandvård för seniorer är också en viktig fråga, liksom att fortsätta arbeta för en FN-konvention för äldre. Vi noterade med stort intresse att Storbritannien har en minister som arbetar mot ensamhet och otrygghet, vilket är ett stort problem även i Sverige. De flesta av våra frågor, som trygghet, psykisk ohälsa, vård och omsorg, boende, kommunikationer med mera, angår alla åldrar, men Seniorförbundets fokus ska ligga på seniorerna. Vi vill framöver knyta de kristdemokrater som får uppdrag i seniora sammanhang, som äldrenämnder, till förbundet, kanske i ett nätverk. Vi planerarar för en distriktsledarkonferens under våren 2019, och Seniorförbundet kommer förstås att delta i valrörelsen till EP-valet 26 maj. I styrelsemötet deltog även Ewa Samuelsson, valberedningens ordförande och tidigare bland annat äldreborgarråd i Stockholm Stad 2006-2010, Jarl Nordström, kassör, som redogjorde för en ekonomi i ordning och förbundssekreterare Antonella Pirrone.
 • Bror Stefenson (1929 – 1988) till minne!

  Seniorförbundets hedersordförande, vår varmt uppskattade tidigare förbundsordförande, amiralen Bror Stefenson avled på onsdagen den 3 oktober i sitt hem i Stockholm. Bror, som hann bli 89 år, efterlämnar sin kära hustru Karin samt barn och barnbarn. I våra tankar delar vi deras sorg.Utan att här bli mångordig vill jag ändå erinra om hans lysande levnadsbana – med ”tre karriärer” som han själv brukade säga. Först som framgångsrik sjöofficer där han till slut nådde amirals grad och flera mycket maktpåliggande uppdrag inom det militära försvaret, först inom ubåtsvapnet och senare som chef för Kustflottan (1980-82), chef för Försvarsstaben (1982-87), chef för Försvarshögskolan (1987-88) och befälhavare för Östra militärområdet (1988-1991). Bror Stefenson var 1990 – 97 förste adjutant och chef för H.M. Konungens stab. Som sin tredje karriär valde Bror att bli kristdemokratisk politiker. Som sådan var han först ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och sedan förbundsordförande i Seniorförbundet (2002 – 2007). Det är i stor tacksamhet som vi kommer att minnas Bror Stefenson, inte bara som en god vän, förebildligt uppmärksam och omtänksam i mötet med andra, utan också för hans äkta engagemang och inspirerande arbete för seniorer i vårt samhälle. Alltid med en tydlig kristdemokratisk flagg hissad! Frid över Brors minne! Leif Hallberg Förbundsordförande Karin och Bror Stefenson, Seniortinget 2013 (20års-jubileum)
 • TACK och återigen TACK

  Till Dig och alla andra  som stödde  Kristdemokraterna  i valet 2018! Du hjälpte till så att den kristdemokratiska rösten fortsätter att höras i Sveriges riksdag. En viktig röst inte minst för samhällets många äldre! KD kommer att väl förvalta Ditt förtroende.
 • KD Seniors valtidning är klar!

  Seniorförbundets 16-sidiga valtidning (SeniorAktuellt) är nu klar med appeller av både Ebba Busch Thor och Alf Svensson, viktig information, mm. och kommer att levereras senast den 15 augusti till samtliga aktiva seniordistrikt. Tidningen  finns också att laddas ner här på hemsidan    Senioraktuellt valspecial 2018 Givetvis ska valtidningen precis som flygbladen användas för flitig utdelning under valrörelsens återstående veckor. Lycka till i valrörelsen!
 • Välkommen till den stora valspurten – nu gäller det!

  Bästa KD-senior, Om snart fem veckor bara är det allmänna val i vårt land. Tiden är förstås ännu kortare för den som tänkt sig att förhandsrösta. Mycket hög tid alltså att sätta in alla våra resurser för att bärga en valvinst för Kristdemokraterna. Är en valframgång för KD möjlig, undrar en del som låtit sig förlamas av oenighet i vissa politiska sakfrågor (”ska man sätta ned foten si eller så”) och sedan gripits av modstulenhet. Men med splittring i leden rycker ingen armé framåt! Icke! Det händer i alla familjer att man inte alltid är överens om allt, men bara den som anser sig själv alltid ha rätt i allt bryter upp. Familjebanden betyder för de allra flesta av oss så mycket mer. Också i partipolitiken. Vi har nu några veckor på oss för att med gemensamma och kraftfulla insatser visa olyckskorparna att de haft fel. KD har en god chans att klara hem de fyra procent av rösterna i riksdagsvalet som krävs – det hand-lar faktiskt bara om att övertyga ca 35.000 väljare – och därmed säkra en fortsatt kristdemokratisk röst bland de folkvalda i Riksdagen. DEN RÖSTEN BEHÖVS mer än nå’nsin i en tid plågad av materialism, konsumism, individualism och värdeupp-lösning. En tid då de hånas som varnar för att islamismen i det fördolda äter sig in i de europeiska samhällena samtidigt som få protesterar mot den växande kristofobin. Den kristdemokratiska rösten behöver vara kvar och även stärkas i Sveriges riksdag för att ständigt påminna om att människovärdet är viktigare än penning-värdet. Och okränkbart! Det välfärdssamhälle som bara handlar om materiella förmåner (för den som köat länge nog för att komma ifråga för dem) ger jag inte mycket för. Inte heller för den ”välfärd” som bestäms över mitt huvud av politiker, biståndsbedömare och andra förståsigpåare, och inte heller för det av Socialdemokraterna och den doktrinära vänstern hyllade ”välfärdssamhälle” där till slut bara den offentliga omsorgen är min enda ”vän” på äldre da’r. Det slags samhälle där social isolering och personlig ensamhet växer till en fasansfull vålnad på väggen och i själen. JAG VILL ISTÄLLET HA (du också, tror jag) ha ett samhälle, både före och pensioneringen, som präglas av genuin mänsklig solidaritet. Ett samhälle där människor (inte robotar) möts för att umgås, samtala och bistå varandra. Ett Sverige där civilsamhället (kyrkor och frikyrkor, föreningar, studieförbund, idrottsklubbar, pensionärsnätverk, osv) ges en lika stor roll som den offentliga och skattereglerade ”apparaten” för att trygga min tillvaro i ...
 • VALMANIFEST

  Kristdemokratiska Seniorförbundet … för våra äldre medmänniskors intressen, rättigheter och livskvalitet Med mottot Ett seniorvänligt samhälle verkar Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskors intressen, rättigheter och bestående livskvalitet. Ett värdigt bemötande av äldre medmänniskor måste innebära god tillgång till kvalitativ vård och trygg äldreomsorg och möjlighet till plats på ett gott äldreboende för den som vill – men också säkra och rättvisa pensioner. Dessutom vill Seniorförbundet att äldre personers samlade erfarenhet och kunskap tas bättre tillvara med respekt för seniorers bestående kraft och samhällsengagemang. KD Senior vill agera för att seniorer ges möjlighet att vara fortsatt aktiva i samhället: på arbetsmarknaden, i civilsamhället, i politiska förtroendeuppdrag, osv. Seniorförbundet, ett fristående förbund inom det Kristdemokratiska partiet, verkar genom sina distrikt runtom i Sverige och deltar – genom Europeiska Seniorunionen – även i det paneuropeiska seniorsamarbetet. Välkommen som medlem! Stockholm i juli 2018 Leif Hallberg, förbundsordförande   Klicka här för KD Seniors VALMANIFEST  
 • VALFLYGBLAD

  Här kan du ladda ner våra valflygblad PENSIONER ÄLDREBOENDE SJUKVÅRD ÄLDREPOLITIK  
 • Seniorförbundet firade 25 års-jubileum

  För 25 år sedan bildades Kristdemokratiska Seniorförbundet, och de 25 åren firades vid ett jubileum i Stockholm. Medlemmar från hela landet deltog, och gratulanterna var många: KDs partiledare Ebba Busch Thor, 1e vice partiledare Jakob Forssmed, KDU-ordförande Christian Carlsson, 1e vice KDK-ordförande Ann Hedberg Balkå, Seniorförbundets hedersordförande Bror Stefanson, tidigare förbundsordförande 2002–2007- alla på plats, och fd partiledare Alf Svensson som gratulerade via video från utlandet. Klicka här för att se en videoklipp från evenemanget Susanne Rolfner, sakkunnig i seniorhälsa, höll ett uppskattat föredrag om psykisk hälsa och ohälsa och åldersgränser som bör rivas. Marcus Jonsson, tidigare chefredaktör för Poletik, höll i ett samtal om seniorförbundet genom tiderna, med fd styrelseledamöter Gunbritt Lindén Parsmo och Maj-Gun Cederlund, samt fd generalsekreterare Gunnar Degerman. Peter Kullgren höll ett peppande tal om valstrategi, där äldrepolitik är centrala frågor för KD. Roland Utbult är inte bara riksdagsledamot, han är även artist, och underhöll med sin gitarr med egenskrivna låtar. Förbundssekreterare Antonella Pirrone höll i arrangemanget och såg till så att alla trivdes. Förbundsordförande Leif Hallberg, Seniorförbundets oumbärliga motor, talade också förstås. Han omvaldes dagen därpå på Seniortinget enhälligt till ordförande för ännu ett år. Leif Hallberg, förbundsordförande Lars O. Molin, 1e vice ordförande Peter Kullgren, bitr. partisekreterare och valledare Roland Utbult, riksdagsman Christian Carlsson, KDUs ordförande och Leif Hallberg
 • Fler kristdemokratiska röster i riksdagen – nu i år gäller det!

  Bästa KD-senior, Tro mig eller ej, det finns politiska krafter som gärna skulle se att kristdemokraterna lämnar Sveriges riksdag och att de kristdemokratiska rösterna om det okränkbara människovärdet, om familjens betydelse och om allas vårt behov – inte minst äldre personers – av god vård och omsorg och trygghet tystnar i riksdagens debatter. Sanna mina ord, vi ska tillsammans föresätta oss att så inte sker och att istället de kristdemokra-tiska rösterna i Sveriges högsta lagstiftande församling blir fler och ännu starkare. De behövs där mer än väl. I ett bandat radiosamtal, en s.k. podcast, som EPP:s tankesmedja Martens Centre nyligen publicerade, fick Rik Torfs, professor i kanonisk lag och f.d. rektor vid det katolska universitetet i belgiska Leuven, den provokativa frågan om vad som nu återstår av kristen politik och kristdemokrati i den europeiska samhällsutvecklingen. Utan att tveka svarade Torfs: ”Kristdemokrater kan spela en stor roll i Europas framtid, förutsatt att de har modet att förbli sanna kristdemokrater.” NÄR JAG ÄNDÅ HÅLLER PÅ, låt mig citera en annan och världen över ännu mer känd person, den amerikanske medborgarrättskämpen Martin Luther King Jr: ”Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Eller fritt översatt till svenska: ”Den dag vi tystnar och slutar tala om det som verkligen är viktigt, då slocknar snart vår livslåga.” Det säger något avgörande viktigt om den uppgift som också vi – som förtroendevalda och medlemmar i vårt kristdemokratiska seniorförbund – har. Inte minst detta valår. SOM ”MARKNADSFÖRARE” för kristdemokratin i vårt land ska vi höras och synas så det står väldeliga till. Vi vet ju att vi kristdemokrater har den bästa politiken – för samhällets äldre men också i andra avgörande samhällsfrågor. En politik för att forma ett samhälle som är rättvist och solidariskt för alla åldrar, därför att den bygger på en kristen människosyn och värdegrund och inte viker en tum från regeln om människolivets okränkbarhet. Det kristdemokratiska kärnbudskapet är verkligen inget som det passar att mumla om. Den som gör det tynar snart själv som kristdemokrat. Ingen tänder väl ett ljus för att sedan sätta det ”under ena skäppo”!? Lika självklart – och viktigt – är det att vi i vårt politiska arbete inte tappar kontakten med väljarna. För vår egen del allra mest de äldre väljarna. Det är deras oro inför åren framöver, deras intressen och deras tankar vi ska utgå ifrån, och det kan vi bara göra om vi tar oss tid att lyssna ...
 • Välkommen till Seniortinget 2018 och 25-årsjubileum

  Till Seniorförbundets vänner och medlemmar! Det är snart dags för Seniorting 2018 och Seniorförbundets 25-årsjubileum. Jag har nu förmånen och nöjet att få inbjuda dig till detta evenemang i Stockholm, två högintressanta dagar som också blir ett viktigt avstamp för Seniorförbundets medverkan i Kristdemokraternas kampanjarbete inför 2018 års allmänna val. På Seniortinget kommer vi att få lyssna till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor, förste vice partiordförande Jakob Forssmed som i årets valrörelse också är partiets äldrepolitiska frontperson, Susanne Rolfner Suvanto, statlig utredare och expert i äldreomsorgsfrågor mm samt andra ledande KD-politiker. Mycket har hänt i förbundet och politiken under det gångna verksamhetsåret, och mycket finns att rapportera om. Men vi har minst lika stor anledning att se framåt och gemensamt planera för vårt fortsatta seniorpolitiska arbete med en kristdemokratisk värdegrund och människosyn. Och för framgångsrika resultat i VAL 2018. Till Seniortinget inbjuds – förutom förbundets valda riksårsmötesombud – även andra intresserade medlemmar och sympatisörer att delta. Tid och plats – torsdag em 19 april med början kl 12.00 samt fredag fm 20 april (fram t.o.m. lunch) i Landstingshuset på Hantverkargatan 45 i Stockholm. Se vidare bifogat program! Anmälan – v.v. bekräfta din deltagaranmälan snarast till förbundskansliet (info@kdsenior.se eller telefon 076-527 25 66)! Platsutrymmet är begränsat, först till kvarn’ gäller. Varmt välkommen till Seniorting 2018! Stockholm den 20 mars 2018 Med bästa seniorförbundshälsning, Leif Hallberg Förbundsordförande Programmet finns här: Seniorting2018Program
>>> Läs mer