Gästsida

 • Glad sommar!

  Förbundskansliet är stängt till och med den 16 augusti. Vi önskar alla medlemmar och sympatisörer en skön och god sommar! Förbundsordförande Leif Hallberg och förbundssekreterare Antonella Pirrone
 • Välbesökt Seniorting krävde full ekonomisk rättvisa för Sveriges pensionärer

  Entusiasm, tillförsikt och beslutsamhet präglade årets Seniorting. Nära sextio KD-seniorer från hela landet hade samlats i Landstingshuset i Stockholm fredagen den 12 maj för att lyssna till flera engagerande tal, byta information och verksamhetstips med varandra. Och för att ta beslut i olika frågor: val till förbundsstyrelsen och om förbundets sju olika motioner till KD:s riksting 2017. Det blev en heldag för KD-seniorerna som började med utbildning om prioriterade politiska frågor, nya kommunikationsmedel som Facebook och andra sociala medier, medlemsvärvning och styrelsearbete. En av de inbjudna talarna, Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och landshövding och numera ordförande för Riksidrottsförbundet, argumenterade övertygande för ”kontantupproret”, den folkliga protesten mot att storbankerna i det tysta tillåts avskaffa kontanter som betalningsmedel. Med många bankkunder i samhället – småföretag, föreningar, äldre personer, funktionsnedsatta, glesbygdsboende, m fl – som ännu mer utsatta. Efter en entusiasmerande Val 2018-appell av partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson följde årsmötesförhandlingar. Leif Hallberg, Stockholm, omvaldes med acklamation till förbundsordförande och Lars O. Molin, Örebro, till 1. vice ordförande. Till ny 2. vice ordförande valdes Maria Wilhelmson, Stockholm, med många års erfarenhet av redaktionellt arbete på partitidningarna Kristdemokraten och Poletik och nu politisk sekreterare i KD:s partidistrikt i Södermanland. Samtidigt invaldes Kenneth Wirödal, ordförande för Seniorföreningen i Hässleholm, som ny ledamot i förbundsstyrelsen. Riksårsmötet leddes vant och säkert av Conny Sundström, seniorordförande i Norrbotten, som biträddes av sin kollega i Halland, Marianne Krönbäck. Mötessekreterare var Ulf Lönnberg, Stockholm, tidigare ledamot av förbundsstyrelsen. Både Ebba Busch Thor och Alf Svensson hade sänt var sin videohälsning till Seniortinget med glada tillrop och framgångsönskningar för den fortsatta verksamheten. I ett uttalande påminde Seniortinget om den innestående fordran som Sveriges pensionärer har hos landets riksdag och regering: ”Ta steget fullt ut för rättvisa pensioner, och gör det nu!” Klicka här för att läsa uttalandet: Seniorting 2017 Uttalande om pensioner  
 • Välkommen till Seniorting 2017

  Bäste Senior! I förbundsstyrelsen ser vi mycket fram emot att återigen få träffa seniordistriktens ordförande, årsmötesombud och övriga medlemmar vid Seniorting 2017, fredag den 12 maj 2017 i Stockholm.   Tid:               fredag 12 maj 2017, kl. 12:00 – 17:00 Plats:            Landstingshuset (Stockholmssalen), Hantverkargatan 45 i Stockholm Anmälan – v.v. bekräfta din deltagaranmälan senast den 1 maj till förbundskansliet (info@kdsenior.se)! Program Kl. 12:00      Samling och registrering Kl. 12:15      Öppnande av Seniortinget – välkomstord Kl. 12:20      Kontant med kontanter Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och landshövding och nu ordförande i Riksidrottsförbundet, talar om  ”kontantupproret” Kl. 13:00      Avbrott för lunch i Landstingshusets matsal Kl. 13:45      Återsamling Kl. 13:50        Hälsning till Seniortinget av Kristdemokraternas partiordförande Ebba Busch Thor Kl. 14:00      Så laddar vi kristdemokrater för valåret 2018 Information av partisekreterare Acko Ankarberg Johansson Kl. 14:30      Paus för kaffe och förfriskningar Kl. 15:00      Årsmötesförhandlingar Kl. 16:30        Hälsning till Seniortinget av förbundets hedersmedlem Alf Svensson Kl. 16:40 ca Avslutning
 • Vår partiledare fyller 30 år

  Inför sin förestående 30-årsdag uppvaktades KD-ledaren Ebba Busch Thor på torsdagen med kaffe, tårta, blommor och presenter. Med i födelsedagsfirandet på riksdagskansliet var även Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg, som kom med varma välgångsönskningar från förbundets styrelse och många medlemmar.
 • KD kampanjade landet runt för äldre

  KD-folk i hela landet kampanjade på fredagen (20/1) för, om och med äldre personer. Aktiviteterna växlade: besök på äldreboenden, seniormöten, debattinlägg, flygbladsutdelning, m.m. Ett utmärkt bra initiativ! I Stockholm besöktes äldreboendet BraHem av flera kristdemokrater: landstingsrådet Ella Bohlin, riksdagsledamoten Aron Modig, KD Seniors förbundsordförande Leif Hallberg samt Britt Westerlind från stadens äldrenämnd, m.fl. Det blev ett både intressant, värdefullt och trevligt informationsutbyte med såväl personal som boende. Om verksamheten idag och om kommande behov och utmaningar. – Fler sådana kampanjdagar, säger Leif Hallberg.
 • KD i partiledardebatten: Fokus på trygghet och äldres behov

  I årets första partiledardebatt (11 jan) ägnade Andreas Carlson, Kristdemokraternas gruppledare I riksdagen, en stor del av sitt anförande åt viktiga äldrepolitiska reformförslag från KD. • Parboendegarantin som gör det möjligt för människor som levt sina liv tillsammans att fortsätta att göra det på äldre dar när hälsan och förmågorna sviktar. • Vårdserviceteamen som hjälper till med kringuppgifter i vården och som möjliggör att undersköterskor, sjuksköterskor får mer tid att utföra sina arbetsuppgifter. • Hemtagningsteamen som hjälper människor hem och att återetablera sig i sin egen bostad efter sjukhus- vistelser. Andreas Carlson tog i sitt tal också upp Kristdemokraternas aktuella förslag, att skattegapet mellan pensionärer och löntagare ska stängas. ”Detta är inte bara en fråga om pengar, det handlar om trygghet och rättvisa också”, slog han fast. Läs här hela talet! Trygghetsfrågorna måste få ta större utrymme i den politiska debatten.
 • Nyårshälsning från KD Senior

  Seniorförbundet önskar alla vänner, medlemmar och sympatisörer ett Gott Nytt År!  
 • Vi behöver agera med både hjärta och hjärna

  Vänner i det kristdemokratiska seniorarbetet! Politiska problem och utmaningar är sällan så enkla att lösa som somliga vill lura oss att tro. Där opinionsstormarnas upprörda svallvågor vräker fram i samhällsdebatt och på politiska arenor får det lugnt resonerande förnuftets röst ofta svårt att höras i de verbala brottsjöarnas dunder och dån. I extremisternas och populisternas värld målas det mesta i svart och vitt, men sådan är ju sällan verkligheten. Den tid som nu är ger flera prov på detta. Flykten från krig, förföljelse och allmän hopplöshet i vår oroliga omvärld är ett sådant uppenbart exempel, som får många att tala om att öppna sina hjärtan (men inte lika ofta sina egna husrum), medan andra påminner om att den båt som tar ombord för många nödställda riskerar sjunka. Kyrkornas ”julupprop för en human migrationspolitik” är ett aktuellt och uppmärksammat gensvar på den nöd som flyktinginvandringen fört till våra svenska breddgrader och egna dörrposter. Och vem berörs inte starkt av de röster som nu vädjar om att ge främst barn och unga rätten till trygghet och framtidstro och rätten att få återförenas med föräldrar och syskon. Var och en kan själv välja att delta i Juluppropets namninsamling. Denna pågår fram till den 31 januari 2017. Läs mer på länken: www.juluppropet.se Listan kan göras lång på oroande tecken i tiden … Den inåtvända nationalism som idag breder ut sig där tidigare europeiska politiska ledare förenades i tanken på ett gränsöverskridande samarbete i en fredsbevarande och tillväxtskapande euro- peisk union. De hatfyllda och blodiga attentaten runtom i Europa mot västerländska värderingar och mot vår moderna livsstil. I Paris, Nice, Bryssel och nu senast Berlin. Var nästa gång? De växande klyftorna i vårt samhälle med ett ödesdigert utanförskap i storstädernas förorter, där polis och räddningstjänst blir attackerad och dit sällan någon regeringsföreträdare beger sig för att ta in verkligheten. Den tilltagande barbarismen på ”nätet” med hot och hat mot individer och grupper är ett annat exempel på vad som kan hända i ett samhälle, där självisk trångsynthet och total hänsynslöshet tillåts tränga undan respekten för alla människors lika värde och äkta solidaritet med andra. Dem som annars brukar nämnas som vår nästa. Säg någon viktig fråga där vi gör klokt i att låta oss styras enbart av hjärnans argument, eller för den delen bara av hjärtats röst! Känsla och förnuft, hjärta och hjärna, vi behöver i nära nog allt lyssna noga till båda. Det är sällan den enklaste vägen men alltid den bästa. I all ...
 • KD föreslår ny viktig seniorpolitisk reform: Pensionärer ska inte ha högre skatt än löntagare

  Skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare är orättvis och bidrar till att för- stärka skillnaden mellan grupper. Det är hög tid att sluta skattegapet mellan pensionärer och löntagare, sade Kristdemokraternas partiledning på fredagen (16 dec). Vid en presskonferens och i en debattartikel i Svenska Dagbladet satte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor och partiets ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed ned foten: Pensionärer ska inte ha högre skatt än löntagare! Skatter är nödvändiga för att finansiera den gemensamma välfärden, och de ska utformas så att de främjar ansvarstagande och arbete och samtidigt stöder sammanhållning och medmänsklighet. Men de behöver vara legitima för att inte tära på sammanhållningen och tilliten, framhåller Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed. Skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare bär liknande drag: den kan uppfattas som orättvis, minskar legitimiteten för skattesystemet och bidrar till att förstärka skillnaden mellan grupper, påpekar de. Redan tidigare i höst i sitt budgetalternativ för 2017 i riksdagen föreslog Kristdemokraterna ekonomiska för- stärkningar för pensionärer om 5,7 miljarder – borttagen särskild löneskatt, fördubblat jobbskatteavdrag från 64 år, höjt bostadstillägg (BTP) och skattesänkning. Nu går partiet vidare. Den nya och efterlängtade skatte-reformen, beräknad till cirka 14 miljarder kronor, kan finansieras genom att momsen höjs med en procent. Det är dags att fullt ut ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer och därmed slopa den så kallade pensionärsskatten, slog Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed fast när de presenterade KD:s nya äldrepolitiska reformförslag: ”Pensionärerna fick stå tillbaka när jobbskatteavdraget infördes, men det är inte rimligt att upprätthålla denna skillnad år efter år. Skatteskillnaden bidrar till att dra isär samhället.” Läs här KD-ledningens hela debattartikel om en rättvisare beskattning av pensioner: Länk: Pensionärer ska inte ha högre skatt än löntagare!  
 • KD: Viktigt att få åldras i trygghet

  Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Värdighet, frihet och självbestämmande har ingen åldersgräns. Det skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson från Kristdemokraterna i DAGEN (6 okt). – En sammanhållen politik för äldre handlar inte enbart om vård och omsorg. Den handlar också om hur äldre ges bäst möjligheter att fortsätta bidra i arbetslivet och hur vi kan ta tillvara det som bara åldern kan ge – livserfarenhet, framhåller KD:s partiledning och fortsätter: – Alltför ofta betraktas människor som passerat 65 år som passé, som att de inte längre har något att bidra med. Eller att de inte har samma behov av självbestämmande som andra. Det är fel. Äldre är en ovärderlig resurs. Läs hela debattartikeln: Viktigt att få åldras i trygghet  
>>> Läs mer