Gästsida

 • Leif Hallberg: På KD SENIORS julklappslista för Sveriges seniorer…

  Kristdemokraterna går till val 2018 med ett äldrepolitiskt reformprogram som överträffar andra partiers. De står högt, mycket högt på min ”julklappslista”, säger KD Seniors förbundsordförande Leif Hallberg.I sitt julbrev nämner han flera av dessa KD-gåvor till Sveriges alla seniorer: •  Snabb och effektiv vård för alla som tränger detta, inte minst för alla dem som i det sena livet tvingas upp-leva bristande hälsa och livets skörhet. Kanske öppnar sig i denna julgåva också ett radikalt nytänkande om hela sjukvårdens organisation, bort från plågsamt långa vårdköer i ojämlikt fungerande landsting till ett mindre antal statliga sjukvårdsregioner kompetenta nog för att ge avancerad akutsjukvård. För övrigt, kalla dem gärna hälsovårdsregioner under ett hälsodepartement, för visst – med ordets makt över tanken – ordet hälsovård är mer inbjudande än sjukvård. Eller hur? • En väl fungerande hemtjänst som inte bara i all hast skiftar matlåda i kylskåpet och eventuellt hinner ge hjälp med en snabbdusch någon enstaka gång utan också tillåts ta sig tid att sitta ned med den äldre för en pratstund eller rentav en kort promenad runt kvarteret. Och med inte ett nytt ansikte var och varannan dag. Ett chockerande stort antal äldre lever ensamma bakom sina fyra väggar, i en social isolering som självklart äter på både den psykiska och fysiska hälsan. Se’n får äldreministern och landets kommunalråd säga hur mycket de vill (och det gör de alltsomoftast), att ”de äldre vill ju bo kvar hemma”. • En bostads- och skattepolitik som inte med orimliga skattepålagor ”tvingar” äldre kvar i större boende än vad de själva sent i livet önskar och behöver. En politik som också möjliggör ett varierat utbud av boendeformer, väl anpassade för det äldre livets skiftande behov och – privatekonomiskt möjliga. Trygga och lättillgängliga boenden och med den närhet till en friluftsmiljö för den stimulerande friskvård som vi alla oavsett ålder behöver. • Pensionärsskatten, dvs att en pensionär ska betala mer skatt än en arbetande med motsvarande inkomst, ska bort helt och hållet! Det svider i själen att tänka på att denna djupa orättvisa i välfärdslandet Sverige tillåtits bestå så länge för dem som med sitt livslånga arbete byggde landet. Kristdemokraterna har – till skillnad från S/MP-regeringen – visat att det är fullt möjligt att avskaffa pensionärsskatten redan nästa år. Liksom också att avsevärt förbättra de s.k. garantipensionärernas privatekonomi, ännu en rättvisereform där Kristdemokraterna går före. • Ålderism (eng: ageism) är en farsot som olyckligt nog alltjämt härjar i Sverige. Stereotypa bilder av ...
 • Leif Hallberg: I valet nästa år har vi de bästa politiska budskapen

  Denna gång skriver jag inte mitt ordförandebrev från den egna ”stugan” i Stockholm. I skrivandets stund är jag i schweiziska Bern, på Kramgasse i de gamla stadskvarteren där tidigare både Albert Einstein, Paul Klee och Vladimir Lenin bott. Här är jag för att tillsammans med vänner fira Thanksgiving, den fina amerikanska traditionen att en gång om året samla familj och vänner för att visa tacksamhet för trofast vänskap och för allt det goda som livet trots allt ger oss.  Att inte ta allt gott för givet, att inte bara begära och kräva sin egen rätt före andras, att kränga sig ur sekulär-individualismens förkrympande skal och se välsignelsen i att ta vara på gemenskapen med andra, att säga ett Thank you, att ge av sin tacksamhet och öppna sig för att ta emot av andras tack-samhet – nog är det också en livskvalitet! Jo, det gör gott att fira Thanksgiving! Partidistriktens höststämmor med kandidatnomineringar inför nästa års val är nu på de flesta håll klara. Starka namn toppar listorna, ett faktum som bör ge oss rejält med ”råg i ryggen” i Kristdemokraternas valkampanjande framöver. Många av de nominerade är påfallande unga och får anses representera ny och välgörande energi i partiarbetet, kanske också inspirerande nya politiska visioner. Tyvärr är det samtidigt mycket tunt med seniorer på listorna, framförallt på listorna för riksdagsvalet. Det är uppenbart att nomineringsstämmorna negligerat det faktum att hela 27,5 procent av valmans-kåren nästa år (mer än var fjärde väljare) kommer att vara seniorer, 65 år och äldre. Lika klart är att många av dessa äldre väljare gärna skulle ge sin röst till någon eller några ur samma generation med motsvarande livserfarenhet. Det ligger nära tillhands att se höststämmornas beslut att i så hög grad exkludera seniora kandidater som ännu ett uttryck för den ålderism som sitter så djupt i det svenska samhället – med stereotypa bilder av äldre och förutfattade meningar om vad en livsmogen människa står för och kan bidra med. Att äldres livserfarenhet med decenniers förvärvad kunskap – från industri och företagande, skola, vård, polis, socialtjänst och administration, osv – oftast är en värdefull ”parhäst” till ungdomlig dynamik kan tyckas vara en självklarhet. Därför ska ingen heller bli förvånad om besvikelsen över nominerings-stämmornas beslut nu är utbredd bland äldre kristdemokrater, främst förstås bland dem som också är medlemmar i Seniorförbundet. Det är högst förståeligt, men besvikelse är en sak och uppgivenhet en helt annan. Det finns ingen som helst anledning för ...
 • Våra RT-motioner

  KD Seniors motioner till KD-Riksting 2017
 • KD Senior: Dags att ta nästa steg för en god tandhälsa

  Alliansens tandreform var utmärkt, men okunskap och dålig information har gjort att den inte fungerat fullt ut. Nu är det dags att fortsätta arbetet för en god tandhälsa – livet ut. Det tjänar såväl individen som samhället på, säger KD Seniors förbundssekreterare Antonella Pirrone som även är ledamot av Stockholms läns landstings tandvårdsberedning. Läs hela pressmeddelandet här: KD Senior Pressmeddelande 171019 God tandvård för äldre
 • KD-seniorer: Mer friskvård för äldre ger minskade hälsorisker och lägre vårdkostnader

  Stillasittandet hos vår befolkning har blivit ett illavarslande signum. Det gäller i alla åldrar och får stora konsekvenser både hälsomässigt och samhällsekonomiskt! Problemet är stort inte minst bland äldre personer där hjärt- och kärlsjukdomar, frakturer, minskad rörlighet och balansproblem lurar runt hörnet. Det skriver Kristdemokratiska Seniorförbundets Elisabet Fridén, tidigare kommunalråd i Västerås, och Leif Hallberg i ett debattinlägg i Vestmanlands Läns Tidning (19 oktober). Läs hela pressmeddelandet här: KD Senior Pressmeddelande 171019 Friskvård  
 • KD: Förbrukat vid 50 – rent slöseri!

  Det är självfallet inte fel att företag vill anställa yngre personer. Men vi begår som samhälle ett stort misstag, om vi betraktar personer i övre medelåldern och äldre som förbrukade på arbetsmarknaden. Det är de inte, skriver KD:s partiledare Ebba Busch Thor tillsammans med KD Seniors förbundsordförande Leif Hallberg i Aftonbladet (19 okt). ”Bäst är när människor i olika åldrar får jobba sida vid sida. Då överförs inte bara rena jobb-kunskaper utan också respekt och förståelse för den andra generation   en. Och det gör vårt samhälle starkare.” ”Ingen tjänar på att seniorer lämnar arbetsmarknaden. Och Socialdemokraternas straffbeskattning av seniorer somjobbar spär på den negativa ålderismen på arbets-marknaden.” ”Kristdemokraterna anser att äldres arbete ska uppmuntras. För det första måste Socialdemokrater-nas höjning av arbetsgivaravgifterna på seniorer sänkas. För det andra ska de äldre själva få ut mer av sin arbets-inkomst efter skatt genom dubbelt jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder.”     Länk till artikeln: KD: Förbrukat vid 50 – rent slöseri!
 • Leif Hallberg: ”KD:s politik värnar dem som byggde landet”

  KD utgör det lysande undantaget från det uppseendeväckande ointresset för Sveriges äldrebefolkning i den politiska debatten. Det skrev Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg i en debattreplik på Sveriges Televisions debattsida (20 juli). Sveriges äldre och deras levnadsvillkor visades inget särskilt intresse av partiledarna under Almedalsveckan i år. Förutom av Kristdemokraternas Ebba Busch Thor!  ”Ett klart underbetyg till de övriga sju riksdagspartierna”, kommenterade SPF Seniorernas nya förbundsordförande Eva Eriksson. I ett debattinlägg från SPI (Sveriges Pensionärers Intresseorganisation) förtegs däremot helt och hållet den tydliga äldreprofilen på KD-ledarens tal i Almedalen. Leif Hallberg svarade med att ge en rad exempel på aktuella äldrepolitiska reformförslag från KD och skrev: ”Som tips till SPI och alla andra som vill se en bättre äldrepolitik i vårt samhälle: Den finns redan! Hos KD!” Länk: KD:s politik värnar dem som byggde landet!      
 • Ebba Busch Thor (KD): Vi är de äldres röst!

  Ebba Busch Thor lyfte i sitt partiledartal i årets almedalsvecka återigen vårt gemensamma hem Sverige, vikten av en god integration och arbetet mot terrorism. Huvudnumret i talet handlade om att ett välfärdssvek pågår, där de äldre inte får den omsorg som de förtjänar. – Äldre ska ha rätt till en pension att leva på och en välfärd att lita på! förklarade KD-ledaren som fortsatte: – Politik handlar om tuffa prioriteringar, som kräver trygga värderingar. Idag brister välfärden, och det slår hårdast mot våra äldre. Just nu kan vi se hur våra äldre nekas plats på äldreboenden, hur de långa köerna i vården drabbar de äldre värst och hur pensionärsskatten bidrar till att pensionen inte räcker till. Det är inget annat än välfärdssvek. – Kristdemokraterna står för ett välfärdslöfte. Vi vill se till att våra äldre inte nekas plats på äldreboendet genom att införa en ”äldreboendemiljard” och en äldreboendegaranti: det ska byggas fler äldreboenden som kan leverera plats till våra äldre. Och vi ska slopa skattegapet för pensionärerna, upprepade Ebba Busch Thor: – Vi är de äldres röst, vi har varit de äldres röst och vi kommer fortsätta vara de äldres röst.”
 • Glad sommar!

  Förbundskansliet är stängt till och med den 16 augusti. Vi önskar alla medlemmar och sympatisörer en skön och god sommar! Förbundsordförande Leif Hallberg och förbundssekreterare Antonella Pirrone
 • Välbesökt Seniorting krävde full ekonomisk rättvisa för Sveriges pensionärer

  Entusiasm, tillförsikt och beslutsamhet präglade årets Seniorting. Nära sextio KD-seniorer från hela landet hade samlats i Landstingshuset i Stockholm fredagen den 12 maj för att lyssna till flera engagerande tal, byta information och verksamhetstips med varandra. Och för att ta beslut i olika frågor: val till förbundsstyrelsen och om förbundets sju olika motioner till KD:s riksting 2017. Det blev en heldag för KD-seniorerna som började med utbildning om prioriterade politiska frågor, nya kommunikationsmedel som Facebook och andra sociala medier, medlemsvärvning och styrelsearbete. En av de inbjudna talarna, Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och landshövding och numera ordförande för Riksidrottsförbundet, argumenterade övertygande för ”kontantupproret”, den folkliga protesten mot att storbankerna i det tysta tillåts avskaffa kontanter som betalningsmedel. Med många bankkunder i samhället – småföretag, föreningar, äldre personer, funktionsnedsatta, glesbygdsboende, m fl – som ännu mer utsatta. Efter en entusiasmerande Val 2018-appell av partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson följde årsmötesförhandlingar. Leif Hallberg, Stockholm, omvaldes med acklamation till förbundsordförande och Lars O. Molin, Örebro, till 1. vice ordförande. Till ny 2. vice ordförande valdes Maria Wilhelmson, Stockholm, med många års erfarenhet av redaktionellt arbete på partitidningarna Kristdemokraten och Poletik och nu politisk sekreterare i KD:s partidistrikt i Södermanland. Samtidigt invaldes Kenneth Wirödal, ordförande för Seniorföreningen i Hässleholm, som ny ledamot i förbundsstyrelsen. Riksårsmötet leddes vant och säkert av Conny Sundström, seniorordförande i Norrbotten, som biträddes av sin kollega i Halland, Marianne Krönbäck. Mötessekreterare var Ulf Lönnberg, Stockholm, tidigare ledamot av förbundsstyrelsen. Både Ebba Busch Thor och Alf Svensson hade sänt var sin videohälsning till Seniortinget med glada tillrop och framgångsönskningar för den fortsatta verksamheten. I ett uttalande påminde Seniortinget om den innestående fordran som Sveriges pensionärer har hos landets riksdag och regering: ”Ta steget fullt ut för rättvisa pensioner, och gör det nu!” Klicka här för att läsa uttalandet: Seniorting 2017 Uttalande om pensioner  
>>> Läs mer