Gästsida

 • Leif Hallberg: ”KD:s politik värnar dem som byggde landet”

  KD utgör det lysande undantaget från det uppseendeväckande ointresset för Sveriges äldrebefolkning i den politiska debatten. Det skrev Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg i en debattreplik på Sveriges Televisions debattsida (20 juli). Sveriges äldre och deras levnadsvillkor visades inget särskilt intresse av partiledarna under Almedalsveckan i år. Förutom av Kristdemokraternas Ebba Busch Thor!  ”Ett klart underbetyg till de övriga sju riksdagspartierna”, kommenterade SPF Seniorernas nya förbundsordförande Eva Eriksson. I ett debattinlägg från SPI (Sveriges Pensionärers Intresseorganisation) förtegs däremot helt och hållet den tydliga äldreprofilen på KD-ledarens tal i Almedalen. Leif Hallberg svarade med att ge en rad exempel på aktuella äldrepolitiska reformförslag från KD och skrev: ”Som tips till SPI och alla andra som vill se en bättre äldrepolitik i vårt samhälle: Den finns redan! Hos KD!” Länk: KD:s politik värnar dem som byggde landet!      
 • Ebba Busch Thor (KD): Vi är de äldres röst!

  Ebba Busch Thor lyfte i sitt partiledartal i årets almedalsvecka återigen vårt gemensamma hem Sverige, vikten av en god integration och arbetet mot terrorism. Huvudnumret i talet handlade om att ett välfärdssvek pågår, där de äldre inte får den omsorg som de förtjänar. – Äldre ska ha rätt till en pension att leva på och en välfärd att lita på! förklarade KD-ledaren som fortsatte: – Politik handlar om tuffa prioriteringar, som kräver trygga värderingar. Idag brister välfärden, och det slår hårdast mot våra äldre. Just nu kan vi se hur våra äldre nekas plats på äldreboenden, hur de långa köerna i vården drabbar de äldre värst och hur pensionärsskatten bidrar till att pensionen inte räcker till. Det är inget annat än välfärdssvek. – Kristdemokraterna står för ett välfärdslöfte. Vi vill se till att våra äldre inte nekas plats på äldreboendet genom att införa en ”äldreboendemiljard” och en äldreboendegaranti: det ska byggas fler äldreboenden som kan leverera plats till våra äldre. Och vi ska slopa skattegapet för pensionärerna, upprepade Ebba Busch Thor: – Vi är de äldres röst, vi har varit de äldres röst och vi kommer fortsätta vara de äldres röst.”
 • Glad sommar!

  Förbundskansliet är stängt till och med den 16 augusti. Vi önskar alla medlemmar och sympatisörer en skön och god sommar! Förbundsordförande Leif Hallberg och förbundssekreterare Antonella Pirrone
 • Välbesökt Seniorting krävde full ekonomisk rättvisa för Sveriges pensionärer

  Entusiasm, tillförsikt och beslutsamhet präglade årets Seniorting. Nära sextio KD-seniorer från hela landet hade samlats i Landstingshuset i Stockholm fredagen den 12 maj för att lyssna till flera engagerande tal, byta information och verksamhetstips med varandra. Och för att ta beslut i olika frågor: val till förbundsstyrelsen och om förbundets sju olika motioner till KD:s riksting 2017. Det blev en heldag för KD-seniorerna som började med utbildning om prioriterade politiska frågor, nya kommunikationsmedel som Facebook och andra sociala medier, medlemsvärvning och styrelsearbete. En av de inbjudna talarna, Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och landshövding och numera ordförande för Riksidrottsförbundet, argumenterade övertygande för ”kontantupproret”, den folkliga protesten mot att storbankerna i det tysta tillåts avskaffa kontanter som betalningsmedel. Med många bankkunder i samhället – småföretag, föreningar, äldre personer, funktionsnedsatta, glesbygdsboende, m fl – som ännu mer utsatta. Efter en entusiasmerande Val 2018-appell av partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson följde årsmötesförhandlingar. Leif Hallberg, Stockholm, omvaldes med acklamation till förbundsordförande och Lars O. Molin, Örebro, till 1. vice ordförande. Till ny 2. vice ordförande valdes Maria Wilhelmson, Stockholm, med många års erfarenhet av redaktionellt arbete på partitidningarna Kristdemokraten och Poletik och nu politisk sekreterare i KD:s partidistrikt i Södermanland. Samtidigt invaldes Kenneth Wirödal, ordförande för Seniorföreningen i Hässleholm, som ny ledamot i förbundsstyrelsen. Riksårsmötet leddes vant och säkert av Conny Sundström, seniorordförande i Norrbotten, som biträddes av sin kollega i Halland, Marianne Krönbäck. Mötessekreterare var Ulf Lönnberg, Stockholm, tidigare ledamot av förbundsstyrelsen. Både Ebba Busch Thor och Alf Svensson hade sänt var sin videohälsning till Seniortinget med glada tillrop och framgångsönskningar för den fortsatta verksamheten. I ett uttalande påminde Seniortinget om den innestående fordran som Sveriges pensionärer har hos landets riksdag och regering: ”Ta steget fullt ut för rättvisa pensioner, och gör det nu!” Klicka här för att läsa uttalandet: Seniorting 2017 Uttalande om pensioner  
 • Välkommen till Seniorting 2017

  Bäste Senior! I förbundsstyrelsen ser vi mycket fram emot att återigen få träffa seniordistriktens ordförande, årsmötesombud och övriga medlemmar vid Seniorting 2017, fredag den 12 maj 2017 i Stockholm.   Tid:               fredag 12 maj 2017, kl. 12:00 – 17:00 Plats:            Landstingshuset (Stockholmssalen), Hantverkargatan 45 i Stockholm Anmälan – v.v. bekräfta din deltagaranmälan senast den 1 maj till förbundskansliet (info@kdsenior.se)! Program Kl. 12:00      Samling och registrering Kl. 12:15      Öppnande av Seniortinget – välkomstord Kl. 12:20      Kontant med kontanter Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och landshövding och nu ordförande i Riksidrottsförbundet, talar om  ”kontantupproret” Kl. 13:00      Avbrott för lunch i Landstingshusets matsal Kl. 13:45      Återsamling Kl. 13:50        Hälsning till Seniortinget av Kristdemokraternas partiordförande Ebba Busch Thor Kl. 14:00      Så laddar vi kristdemokrater för valåret 2018 Information av partisekreterare Acko Ankarberg Johansson Kl. 14:30      Paus för kaffe och förfriskningar Kl. 15:00      Årsmötesförhandlingar Kl. 16:30        Hälsning till Seniortinget av förbundets hedersmedlem Alf Svensson Kl. 16:40 ca Avslutning
 • Vår partiledare fyller 30 år

  Inför sin förestående 30-årsdag uppvaktades KD-ledaren Ebba Busch Thor på torsdagen med kaffe, tårta, blommor och presenter. Med i födelsedagsfirandet på riksdagskansliet var även Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg, som kom med varma välgångsönskningar från förbundets styrelse och många medlemmar.
 • KD kampanjade landet runt för äldre

  KD-folk i hela landet kampanjade på fredagen (20/1) för, om och med äldre personer. Aktiviteterna växlade: besök på äldreboenden, seniormöten, debattinlägg, flygbladsutdelning, m.m. Ett utmärkt bra initiativ! I Stockholm besöktes äldreboendet BraHem av flera kristdemokrater: landstingsrådet Ella Bohlin, riksdagsledamoten Aron Modig, KD Seniors förbundsordförande Leif Hallberg samt Britt Westerlind från stadens äldrenämnd, m.fl. Det blev ett både intressant, värdefullt och trevligt informationsutbyte med såväl personal som boende. Om verksamheten idag och om kommande behov och utmaningar. – Fler sådana kampanjdagar, säger Leif Hallberg.
 • KD i partiledardebatten: Fokus på trygghet och äldres behov

  I årets första partiledardebatt (11 jan) ägnade Andreas Carlson, Kristdemokraternas gruppledare I riksdagen, en stor del av sitt anförande åt viktiga äldrepolitiska reformförslag från KD. • Parboendegarantin som gör det möjligt för människor som levt sina liv tillsammans att fortsätta att göra det på äldre dar när hälsan och förmågorna sviktar. • Vårdserviceteamen som hjälper till med kringuppgifter i vården och som möjliggör att undersköterskor, sjuksköterskor får mer tid att utföra sina arbetsuppgifter. • Hemtagningsteamen som hjälper människor hem och att återetablera sig i sin egen bostad efter sjukhus- vistelser. Andreas Carlson tog i sitt tal också upp Kristdemokraternas aktuella förslag, att skattegapet mellan pensionärer och löntagare ska stängas. ”Detta är inte bara en fråga om pengar, det handlar om trygghet och rättvisa också”, slog han fast. Läs här hela talet! Trygghetsfrågorna måste få ta större utrymme i den politiska debatten.
 • Nyårshälsning från KD Senior

  Seniorförbundet önskar alla vänner, medlemmar och sympatisörer ett Gott Nytt År!  
 • Vi behöver agera med både hjärta och hjärna

  Vänner i det kristdemokratiska seniorarbetet! Politiska problem och utmaningar är sällan så enkla att lösa som somliga vill lura oss att tro. Där opinionsstormarnas upprörda svallvågor vräker fram i samhällsdebatt och på politiska arenor får det lugnt resonerande förnuftets röst ofta svårt att höras i de verbala brottsjöarnas dunder och dån. I extremisternas och populisternas värld målas det mesta i svart och vitt, men sådan är ju sällan verkligheten. Den tid som nu är ger flera prov på detta. Flykten från krig, förföljelse och allmän hopplöshet i vår oroliga omvärld är ett sådant uppenbart exempel, som får många att tala om att öppna sina hjärtan (men inte lika ofta sina egna husrum), medan andra påminner om att den båt som tar ombord för många nödställda riskerar sjunka. Kyrkornas ”julupprop för en human migrationspolitik” är ett aktuellt och uppmärksammat gensvar på den nöd som flyktinginvandringen fört till våra svenska breddgrader och egna dörrposter. Och vem berörs inte starkt av de röster som nu vädjar om att ge främst barn och unga rätten till trygghet och framtidstro och rätten att få återförenas med föräldrar och syskon. Var och en kan själv välja att delta i Juluppropets namninsamling. Denna pågår fram till den 31 januari 2017. Läs mer på länken: www.juluppropet.se Listan kan göras lång på oroande tecken i tiden … Den inåtvända nationalism som idag breder ut sig där tidigare europeiska politiska ledare förenades i tanken på ett gränsöverskridande samarbete i en fredsbevarande och tillväxtskapande euro- peisk union. De hatfyllda och blodiga attentaten runtom i Europa mot västerländska värderingar och mot vår moderna livsstil. I Paris, Nice, Bryssel och nu senast Berlin. Var nästa gång? De växande klyftorna i vårt samhälle med ett ödesdigert utanförskap i storstädernas förorter, där polis och räddningstjänst blir attackerad och dit sällan någon regeringsföreträdare beger sig för att ta in verkligheten. Den tilltagande barbarismen på ”nätet” med hot och hat mot individer och grupper är ett annat exempel på vad som kan hända i ett samhälle, där självisk trångsynthet och total hänsynslöshet tillåts tränga undan respekten för alla människors lika värde och äkta solidaritet med andra. Dem som annars brukar nämnas som vår nästa. Säg någon viktig fråga där vi gör klokt i att låta oss styras enbart av hjärnans argument, eller för den delen bara av hjärtats röst! Känsla och förnuft, hjärta och hjärna, vi behöver i nära nog allt lyssna noga till båda. Det är sällan den enklaste vägen men alltid den bästa. I all ...
>>> Läs mer