Gästsida

 • Jul- och nyårshälsning från KD Senior

  KD Senior tackar för gott samarbete och önskar Dig allt gott för jul- och nyårshelgen och det nya året. The Seniors Association of the Swedish Christian Democrats wishes to thank you for good cooperation and extends to you its best wishes for Christmas and the New Year. Die Senioren der schwedischen Christdemokraten sagen Ihnen ihren herzlichen Dank für gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und ein Gutes Neues Jahr.
 • Kristdemokratiska stjärnor på den politiska himlen

  Bästa KD-Senior, Ingen dager synes än, stjärnorna på himmelen de blänka. Orden i den gamla Staffansvisan kan användas för att också teckna bilden av det molnfördunklade politiska landskapet i vårt Sverige. Ingen regering har ännu, mer än tre månader efter valet, kunnat bildas för att ge Sverige det goda stabila styre som så väl behövs. Samtidigt som den kristdemokratiska reformpolitiken lyser upp alltmer, som ”blänkande stjärnor”, och ger hopp och vägvisning för framtiden.Som vi alla kunnat notera håller det ökade väljarförtroendet för KD i sig. Det är förstås glädjande och inspirerande men också en gyllene chans att ta väl vara på inför de många utmaningar som väntar. Efter flera starka ekonomiska år, i hög grad beroende på en internationell högkonjunktur, syns nu tecken på en ekonomisk avmattning, samtidigt som välfärdens utmaningar växer i rask takt för. Inte minst för de kommunala välfärdsåtagandena: äldreomsorgen och tillgången till äldreboenden bland mycket annat. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beräknat att för att behålla dagens nivå i välfärden – och med samma personaltäthet – behövs ytterligare 43 miljarder kronor till 2022. Utmaningarna växer i form av dämpad tillväxt av skatteintäkterna samt ökade kostnader för individ- och familjeomsorgen, ensamkommande, bostadsbristen och – den åldrande befolkningen. Inte heller för landstingen och regionerna synes någon dager än. Redan nästa år blir det enligt SKL mer kärvt. Skattesatsen kommer att höjas och kostnader öka för hälso- och sjukvården, hyrpersonal, bemanning, läkemedel och åldrande befolkning i kombination med vikande skatteintäkter. För att behålla nödvändig kompetens behöver fler få jobb i yngre ålder och äldre medarbetare behöver erbjudas att fortsätta jobba. Jag har redan flera gånger varnat för att äldre personer – främst dem med sviktande hälsa och begränsad privatekonomi – kan komma ännu mer i kläm när det offentliga samhället tvingas hårdprioritera bland sina välfärdsåtaganden. Då gäller att vi får många med oss för att stå upp för att kräva också de äldres rätt. Rätten till god vård, lämpligt boende, en anständig pension, en tillfredsställande trygghet och ett värdigt bemötande i umgänget med andra i vårt samhälle. I Kristdemokraternas valmanifest detta år liksom i det gemensamma KD- och M-alternativet till ny statsbudget som riksdagen klubbat, där är vägen framåt väl snitslad. Låt oss använda jul- och nyårshelgerna för vila och eftertanke – en välbehövlig paus i vårt seniorpolitiska arbete – men också för att med KD:s reformpolitik ta ut kursen framåt. Nästa år ska vi tillsammans fortsätta Seniorförbundets viktiga arbete. Det finns flera pensionärs- och äldreorganisationer som vill ...
 • Tänd ett ljus istället för att förbanna mörkret! Tänd ett krist-demokratiskt ljus! För seniorer och andra.

  Bästa KD-Senior, På den första söndagen i advent – när jag skriver detta – börjar av hävd det nya kyrkoåret. När december-dunklet tynger som tätast kan ett nytänt ljus bringa nya förhoppningar och ge styrka till tron på att saker och ting visst kan bli bättre. Mod och arbetsglädje för det nya verksamhetsår som snart väntar. Visst, det ser just nu ovanligt mörkt ut i den svenska politiken. Det låter både klafs och tjafs om en hel del av de steg – och snedsteg – som de senaste veckorna tagits på vägen till riksdagens talman. Vinterns regntunga dimmor tycks ha trängt ända in i riksdagens rum och salar. Alla väntar vi på någon framgång i försöken att bilda en ny och stabil regering som kan driva igenom de många politiska reformer som nu brådskar på en rad viktiga områden. En alliansregering skulle kunna göra det, det vet vi. Så som alla fyra allianspartierna lovade väljarna i årets valrörelse, en alliansregering som beslutsamt går till verket med alliansens politik och i alliansens anda. Frågetecknen hopar sig också i vår oroliga omvärld. Samförstånd och vilja till gemensamma och lojala ansträngningar hotas av nationella egenintressen och billig populism men också av försök till strategiska inbrytningar i Europa av globala stormakter som Kina, Ryssland, Saudiarabien och USA. Kristdemokraterna lyckades väl i valet, till och med bättre än vad många olyckskorpar hade förutspått. Och det goda opinionsstödet består, både för vårt parti och vår partiledare. Det gör gott för arbetsmoralen! Det påminner oss om att det i en värld full av orosmoln och täta dimmor ändå finns goda och hållbara idéer och värden att bygga politiken på. Kristdemokratiska ”ljus” att tända, och tända igen, för att lysa upp vägen framåt. Det var det som fungerade när Europa efter andra världskrigets slut låg i spillror, och det var det som höll framtidstron vid liv när halva Europa satt fast i den sovjetiska diktaturens strypgrepp. Ett kristdemokratiskt ljus i det politiska mörkret, ett ljus som vägledde och ledde rätt med sitt goda sken. Europa behöver det imorgon lika mycket som igår. Sverige behöver det mer än nå’nsin. Vi behöver det i varje svensk region och kommun som nu måste möta utmaningarna i vården och äldreomsorgen när alltfler blir allt äldre och behoven växer. Utmaningarna på polisbristens otrygga gator och bostadsområden. Utmaningarna som möter både infödda och nyinvandrade när den ödesdigert viktiga integrationen saknar riktiga verktyg. Klimatkrisens tickande klocka. Utmaningarna på bostadsmarknaden liksom i skolan. ...
 • KD Seniors eftervalskonferens i Nynäshamn

  Kristdemokratiska Seniorförbundet har haft ett kreativt och stimulerande eftervalsmöte i ett höstvackert Nynäshamn. Vi gläds åt det goda valresultatet och partiledare Ebba Busch Thors stora och fantastiska insats. Att partiet, inte minst genom Jakob Forssmeds engagemang, så tydligt fokuserade på seniorpolitik, uppskattades av oss och bidrog säkert till valframgången. KD är ett parti att räkna med. Till förbundets egen insats nämndes särskilt vår valtidning. Den fick ett mycket positivt bemötande i valstugor och där den delades ut i bostadskvarteren. Självklart ägnade vi mycket tid under mötesdagarna att fokusera på vårt framtida politiska arbete. Pensionsfrågan är fortsatt viktig, och komplicerad. Vi kommer att ytterligare sätta oss in i den. Tandvård för seniorer är också en viktig fråga, liksom att fortsätta arbeta för en FN-konvention för äldre. Vi noterade med stort intresse att Storbritannien har en minister som arbetar mot ensamhet och otrygghet, vilket är ett stort problem även i Sverige. De flesta av våra frågor, som trygghet, psykisk ohälsa, vård och omsorg, boende, kommunikationer med mera, angår alla åldrar, men Seniorförbundets fokus ska ligga på seniorerna. Vi vill framöver knyta de kristdemokrater som får uppdrag i seniora sammanhang, som äldrenämnder, till förbundet, kanske i ett nätverk. Vi planerarar för en distriktsledarkonferens under våren 2019, och Seniorförbundet kommer förstås att delta i valrörelsen till EP-valet 26 maj. I styrelsemötet deltog även Ewa Samuelsson, valberedningens ordförande och tidigare bland annat äldreborgarråd i Stockholm Stad 2006-2010, Jarl Nordström, kassör, som redogjorde för en ekonomi i ordning och förbundssekreterare Antonella Pirrone.
 • Bror Stefenson (1929 – 1988) till minne!

  Seniorförbundets hedersordförande, vår varmt uppskattade tidigare förbundsordförande, amiralen Bror Stefenson avled på onsdagen den 3 oktober i sitt hem i Stockholm. Bror, som hann bli 89 år, efterlämnar sin kära hustru Karin samt barn och barnbarn. I våra tankar delar vi deras sorg.Utan att här bli mångordig vill jag ändå erinra om hans lysande levnadsbana – med ”tre karriärer” som han själv brukade säga. Först som framgångsrik sjöofficer där han till slut nådde amirals grad och flera mycket maktpåliggande uppdrag inom det militära försvaret, först inom ubåtsvapnet och senare som chef för Kustflottan (1980-82), chef för Försvarsstaben (1982-87), chef för Försvarshögskolan (1987-88) och befälhavare för Östra militärområdet (1988-1991). Bror Stefenson var 1990 – 97 förste adjutant och chef för H.M. Konungens stab. Som sin tredje karriär valde Bror att bli kristdemokratisk politiker. Som sådan var han först ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och sedan förbundsordförande i Seniorförbundet (2002 – 2007). Det är i stor tacksamhet som vi kommer att minnas Bror Stefenson, inte bara som en god vän, förebildligt uppmärksam och omtänksam i mötet med andra, utan också för hans äkta engagemang och inspirerande arbete för seniorer i vårt samhälle. Alltid med en tydlig kristdemokratisk flagg hissad! Frid över Brors minne! Leif Hallberg Förbundsordförande Karin och Bror Stefenson, Seniortinget 2013 (20års-jubileum)
 • TACK och återigen TACK

  Till Dig och alla andra  som stödde  Kristdemokraterna  i valet 2018! Du hjälpte till så att den kristdemokratiska rösten fortsätter att höras i Sveriges riksdag. En viktig röst inte minst för samhällets många äldre! KD kommer att väl förvalta Ditt förtroende.
 • KD Seniors valtidning är klar!

  Seniorförbundets 16-sidiga valtidning (SeniorAktuellt) är nu klar med appeller av både Ebba Busch Thor och Alf Svensson, viktig information, mm. och kommer att levereras senast den 15 augusti till samtliga aktiva seniordistrikt. Tidningen  finns också att laddas ner här på hemsidan    Senioraktuellt valspecial 2018 Givetvis ska valtidningen precis som flygbladen användas för flitig utdelning under valrörelsens återstående veckor. Lycka till i valrörelsen!
 • Välkommen till den stora valspurten – nu gäller det!

  Bästa KD-senior, Om snart fem veckor bara är det allmänna val i vårt land. Tiden är förstås ännu kortare för den som tänkt sig att förhandsrösta. Mycket hög tid alltså att sätta in alla våra resurser för att bärga en valvinst för Kristdemokraterna. Är en valframgång för KD möjlig, undrar en del som låtit sig förlamas av oenighet i vissa politiska sakfrågor (”ska man sätta ned foten si eller så”) och sedan gripits av modstulenhet. Men med splittring i leden rycker ingen armé framåt! Icke! Det händer i alla familjer att man inte alltid är överens om allt, men bara den som anser sig själv alltid ha rätt i allt bryter upp. Familjebanden betyder för de allra flesta av oss så mycket mer. Också i partipolitiken. Vi har nu några veckor på oss för att med gemensamma och kraftfulla insatser visa olyckskorparna att de haft fel. KD har en god chans att klara hem de fyra procent av rösterna i riksdagsvalet som krävs – det hand-lar faktiskt bara om att övertyga ca 35.000 väljare – och därmed säkra en fortsatt kristdemokratisk röst bland de folkvalda i Riksdagen. DEN RÖSTEN BEHÖVS mer än nå’nsin i en tid plågad av materialism, konsumism, individualism och värdeupp-lösning. En tid då de hånas som varnar för att islamismen i det fördolda äter sig in i de europeiska samhällena samtidigt som få protesterar mot den växande kristofobin. Den kristdemokratiska rösten behöver vara kvar och även stärkas i Sveriges riksdag för att ständigt påminna om att människovärdet är viktigare än penning-värdet. Och okränkbart! Det välfärdssamhälle som bara handlar om materiella förmåner (för den som köat länge nog för att komma ifråga för dem) ger jag inte mycket för. Inte heller för den ”välfärd” som bestäms över mitt huvud av politiker, biståndsbedömare och andra förståsigpåare, och inte heller för det av Socialdemokraterna och den doktrinära vänstern hyllade ”välfärdssamhälle” där till slut bara den offentliga omsorgen är min enda ”vän” på äldre da’r. Det slags samhälle där social isolering och personlig ensamhet växer till en fasansfull vålnad på väggen och i själen. JAG VILL ISTÄLLET HA (du också, tror jag) ha ett samhälle, både före och pensioneringen, som präglas av genuin mänsklig solidaritet. Ett samhälle där människor (inte robotar) möts för att umgås, samtala och bistå varandra. Ett Sverige där civilsamhället (kyrkor och frikyrkor, föreningar, studieförbund, idrottsklubbar, pensionärsnätverk, osv) ges en lika stor roll som den offentliga och skattereglerade ”apparaten” för att trygga min tillvaro i ...
 • VALMANIFEST

  Kristdemokratiska Seniorförbundet … för våra äldre medmänniskors intressen, rättigheter och livskvalitet Med mottot Ett seniorvänligt samhälle verkar Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskors intressen, rättigheter och bestående livskvalitet. Ett värdigt bemötande av äldre medmänniskor måste innebära god tillgång till kvalitativ vård och trygg äldreomsorg och möjlighet till plats på ett gott äldreboende för den som vill – men också säkra och rättvisa pensioner. Dessutom vill Seniorförbundet att äldre personers samlade erfarenhet och kunskap tas bättre tillvara med respekt för seniorers bestående kraft och samhällsengagemang. KD Senior vill agera för att seniorer ges möjlighet att vara fortsatt aktiva i samhället: på arbetsmarknaden, i civilsamhället, i politiska förtroendeuppdrag, osv. Seniorförbundet, ett fristående förbund inom det Kristdemokratiska partiet, verkar genom sina distrikt runtom i Sverige och deltar – genom Europeiska Seniorunionen – även i det paneuropeiska seniorsamarbetet. Välkommen som medlem! Stockholm i juli 2018 Leif Hallberg, förbundsordförande   Klicka här för KD Seniors VALMANIFEST  
 • VALFLYGBLAD

  Här kan du ladda ner våra valflygblad PENSIONER ÄLDREBOENDE SJUKVÅRD ÄLDREPOLITIK  
>>> Läs mer