Category: Leif har ordet

Kristdemokratiska stjärnor på den politiska himlen

Bästa KD-Senior, Ingen dager synes än, stjärnorna på himmelen de blänka. Orden i den gamla Staffansvisan kan användas för att också teckna bilden av det molnfördunklade politiska landskapet i vårt Sverige. Ingen regering har ännu, mer än tre månader efter valet, kunnat bildas för att ge Sverige det goda stabila styre som så väl behövs. […]

Leave Your Kommentarer »

Tänd ett ljus istället för att förbanna mörkret! Tänd ett krist-demokratiskt ljus! För seniorer och andra.

Bästa KD-Senior, På den första söndagen i advent – när jag skriver detta – börjar av hävd det nya kyrkoåret. När december-dunklet tynger som tätast kan ett nytänt ljus bringa nya förhoppningar och ge styrka till tron på att saker och ting visst kan bli bättre. Mod och arbetsglädje för det nya verksamhetsår som snart […]

Leave Your Kommentarer »

Välkommen till den stora valspurten – nu gäller det!

Bästa KD-senior, Om snart fem veckor bara är det allmänna val i vårt land. Tiden är förstås ännu kortare för den som tänkt sig att förhandsrösta. Mycket hög tid alltså att sätta in alla våra resurser för att bärga en valvinst för Kristdemokraterna. Är en valframgång för KD möjlig, undrar en del som låtit sig […]

Leave Your Kommentarer »

Fler kristdemokratiska röster i riksdagen – nu i år gäller det!

Bästa KD-senior, Tro mig eller ej, det finns politiska krafter som gärna skulle se att kristdemokraterna lämnar Sveriges riksdag och att de kristdemokratiska rösterna om det okränkbara människovärdet, om familjens betydelse och om allas vårt behov – inte minst äldre personers – av god vård och omsorg och trygghet tystnar i riksdagens debatter. Sanna mina […]

Leave Your Kommentarer »

Leif Hallberg: På KD SENIORS julklappslista för Sveriges seniorer…

Kristdemokraterna går till val 2018 med ett äldrepolitiskt reformprogram som överträffar andra partiers. De står högt, mycket högt på min ”julklappslista”, säger KD Seniors förbundsordförande Leif Hallberg.I sitt julbrev nämner han flera av dessa KD-gåvor till Sveriges alla seniorer: •  Snabb och effektiv vård för alla som tränger detta, inte minst för alla dem som […]

Leave Your Kommentarer »

Leif Hallberg: I valet nästa år har vi de bästa politiska budskapen

Denna gång skriver jag inte mitt ordförandebrev från den egna ”stugan” i Stockholm. I skrivandets stund är jag i schweiziska Bern, på Kramgasse i de gamla stadskvarteren där tidigare både Albert Einstein, Paul Klee och Vladimir Lenin bott. Här är jag för att tillsammans med vänner fira Thanksgiving, den fina amerikanska traditionen att en gång […]

Leave Your Kommentarer »

Vi behöver agera med både hjärta och hjärna

Vänner i det kristdemokratiska seniorarbetet! Politiska problem och utmaningar är sällan så enkla att lösa som somliga vill lura oss att tro. Där opinionsstormarnas upprörda svallvågor vräker fram i samhällsdebatt och på politiska arenor får det lugnt resonerande förnuftets röst ofta svårt att höras i de verbala brottsjöarnas dunder och dån. I extremisternas och populisternas […]

Leave Your Kommentarer »

KD Senior firar 20 år och jag tackar för mig

Bästa KD-Senior, Vårt kristdemokratiska seniorförbund kan i år fira sin 20-åriga tillvaro. Inget annat svenskt riksdagsparti har ett så organiserat arbete för och med seniorerna. Det kan vi vara stolta över, men det förpliktar också. Vid ett jubileum finns som alltid anledning att blicka tillbaka på det som uträttats, lära av erfarenheterna och samtidigt visa […]

Leave Your Kommentarer »

Brev från förbundsordförande Leif Hallberg 3 april 2013

Renässans för grundvärden! Bästa KD-Senior, ETIK ÄR EN BRISTVARA I VÅR TID. Både insikten om behovet av etik som en kompass för samhällsutvecklingen och den klara uppfattningen om vilken etik som bäst tjänar det mänskliga livet och samhället (det kristna kulturarvets grundläggande idéer vill jag påstå). Men också de ständiga hänvisningarna till kristdemokratisk etik i […]

Leave Your Kommentarer »

Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 22 januari 2013

Vi kan alltid göra litet mer Bästa KD-Senior, EN GRANNE TILL MIG I STOCKHOLM, en äldre man, avled för ett par veckor sedan. Jag fick veta det häromdagen av hans dotter som höll på att flytta ut hans bohag och kvarlämnade saker. Jag hade inte sett av honom sedan före jul, och han var inte […]

Leave Your Kommentarer »