Category: Leif har ordet

Vi behöver agera med både hjärta och hjärna

Vänner i det kristdemokratiska seniorarbetet! Politiska problem och utmaningar är sällan så enkla att lösa som somliga vill lura oss att tro. Där opinionsstormarnas upprörda svallvågor vräker fram i samhällsdebatt och på politiska arenor får det lugnt resonerande förnuftets röst ofta svårt att höras i de verbala brottsjöarnas dunder och dån. I extremisternas och populisternas […]

Leave Your Kommentarer »

KD Senior firar 20 år och jag tackar för mig

Bästa KD-Senior, Vårt kristdemokratiska seniorförbund kan i år fira sin 20-åriga tillvaro. Inget annat svenskt riksdagsparti har ett så organiserat arbete för och med seniorerna. Det kan vi vara stolta över, men det förpliktar också. Vid ett jubileum finns som alltid anledning att blicka tillbaka på det som uträttats, lära av erfarenheterna och samtidigt visa […]

Leave Your Kommentarer »

Brev från förbundsordförande Leif Hallberg 3 april 2013

Renässans för grundvärden! Bästa KD-Senior, ETIK ÄR EN BRISTVARA I VÅR TID. Både insikten om behovet av etik som en kompass för samhällsutvecklingen och den klara uppfattningen om vilken etik som bäst tjänar det mänskliga livet och samhället (det kristna kulturarvets grundläggande idéer vill jag påstå). Men också de ständiga hänvisningarna till kristdemokratisk etik i […]

Leave Your Kommentarer »

Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 22 januari 2013

Vi kan alltid göra litet mer Bästa KD-Senior, EN GRANNE TILL MIG I STOCKHOLM, en äldre man, avled för ett par veckor sedan. Jag fick veta det häromdagen av hans dotter som höll på att flytta ut hans bohag och kvarlämnade saker. Jag hade inte sett av honom sedan före jul, och han var inte […]

Leave Your Kommentarer »

Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 19 december 2012

Bästa julgåvan: ett besök hos en ensam äldre Bästa KD-Senior, ATT vår värld är stadd i ständig förändring har alltid varit källa till mångas oro. I åtskilliga europeiska länder, också i vårt land, får detta somliga att lyssna till extrempolitiska röster som predikar att ”allt var bättre förr”. Fast alla vet att gårdagens samhälle inte […]

Leave Your Kommentarer »

Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 19 november 2012

Pensionssystemet behöver reformeras! Bästa KD-Senior, På den stora seniormässan i Älvsjö i slutet av oktober kom det efterlängtade ordet. Det uttalande som landets pensionärer med ökande otålighet väntat på: Pensionssystemet behöver återigen reformeras! Det var en kristdemokrat som gjorde uttalandet – Inger Davidson, tidigare vice KD-partiledare, riksdagsledamot och civilminister. Läs hela brevet här: KDSenior Ordfbrev […]

Leave Your Kommentarer »

Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 3 oktober 2012

  Dina egna insatser behövs – och uppskattas! Bästa KD-Senior, seniorförbundets höstkampanj 2012 är nu avslutad och vi ska snarast summera de aktiviteter som skett och de resultat som uppnåtts under våra två kampanjveckor. Jag säger ett varmt tack till dig som bidragit med aktiva insatser, du ska veta att de uppskattas, men jag vill […]

Leave Your Kommentarer »

Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 28 augusti 2012

Varken ”höger” eller ”vänster” men just kristdemokrati! Bästa vän, andras rätt till en annan åsikt ska man ha respekt för, men nog var det en besynnerlig debatt som i somras bröt ut i frågan om var vi kristdemokrater politiskt hör hemma. En och annan förfäktade att eftersom Moderaterna sedan någon tid verkar söka sig mot […]

Leave Your Kommentarer »

Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 18 juni 2012

Kristdemokratin behövs mer än någonsin! Vänner, IDROTT OCH POLITIK ska hållas isär, brukar det heta från sportfantaster som inte tvekar inför stora internationella sportevenemang i länder där de mänskliga rättigheterna förtrycks på det grövsta. Och så kan ett land som Ukraina, där den demokratiska oppositionens ledare hålls fängslad jämte många andra politiska fångar, få allsköns […]

Leave Your Kommentarer »

Förbundsordförandebrev från Leif Hallberg – 15 maj 2012

Nu händer mycket i seniorpolitiken Vänner, FLERA VIKTIGA NYHETER har på sistone siktats på den seniorpolitiska fronten. Viktiga nyheter inte bara för oss i Seniorförbundet utan för alla som intresserar oss för allt som kan göras för att förbättra levnadsvillkoren för samhällets äldre. · Alliansregeringen har föreslagit att socialtjänstlagen ska ändras så att äldre människor, […]

Leave Your Kommentarer »