KD kampanjade landet runt för äldre

KD-besök på BraHem 170120 bKD-besök på BraHem 170120 a

KD-folk i hela landet kampanjade på fredagen (20/1) för, om och med äldre personer.
Aktiviteterna växlade: besök på äldreboenden, seniormöten, debattinlägg, flygbladsutdelning, m.m. Ett utmärkt bra initiativ!

I Stockholm besöktes äldreboendet BraHem av flera kristdemokrater: landstingsrådet Ella Bohlin, riksdagsledamoten Aron Modig, KD Seniors förbundsordförande Leif Hallberg samt Britt Westerlind från stadens äldrenämnd, m.fl.

Det blev ett både intressant, värdefullt och trevligt informationsutbyte med såväl personal som boende. Om verksamheten idag och om kommande behov och utmaningar.
– Fler sådana kampanjdagar, säger Leif Hallberg.


Om Seniorförbundet

Om seniorförbundet

Seniorförbundet (KD Senior) är ett associerat förbund inom det Kristdemokratiska partiet. Förbundets uppgift är att – i samarbete med partiorganisationen – ta tillvara äldre personers bestående kraft och samhällsengagemang för att därmed bidra till att förändra vårt samhälle till det ständigt bättre.

Läs mer >>>

Upprop för frivilliga gåvor

Med Din hjälp kan vi stärka Seniorförbundets goda insatser inför 2014 års avgörande val! Du kan hjälpa oss i vårt viktiga arbete med ett penningbidrag – stort eller litet. För mer information >>>

Bli medlem!

Bli medlem

Varje medlem är otroligt viktig i Seniorförbundets verksamhet. Vi skulle bli väldigt glada om du väljer att bli medlem. Bli en av oss!

Bli medlem i KD Senior >>>